Petra Knápková odporúča
Babel

Babel - Kenah Cusanit © Carl Hanser Verlag
V roku 1913 sedí skúsený archeológ Robert Koldewey vo svojej pracovni s výhľadom na babylonské vykopávky. Je v časovej  tiesni, pretože Nemecko v predvečer prvej svetovej vojny súťaží s inými európskymi veľmocami, ktoré majú tiež záujem o staroveké vykopávky v Oriente, nejde teda len o politickú a ekonomickú, ale aj o kultúrnu prevahu v Európe. 
 
Zápal slepého čreva, ktorý si Koldewey diagnostikoval sám pomocou lekárskych učebníc, však spôsobil, že sa archeológ nemôže hýbať. V prvej, skôr statickej časti v duchu rekonštruuje mesto Babylon a hĺba nad minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou, nad náboženstvom a vedou. Naproti tomu v druhej časti Koldewey po rokoch navštívi Berlín, kde ide na audienciu u cisára, veľkého nadšenca Orientu, ktorý chce byť informovaný o stave nákladného archeologického projektu. Myšlienky hlavnej postavy sa tu krútia okolo porovnávania kedysi veľmi živého biblického mesta, čo pred tisícročiami zaniklo, s hektickým a ohromnou rýchlosťou rastúcim Berlínom.  
 
Kenah Cusanit predkladá vo svojom románovom debute mozaiku najrôznejších druhov textov, ktorá je rovnako z hľadiska jazyka, ako aj obsahu umelecky hodnotnou reflexiou kultúry. Dôsledne esejistická forma si vyžaduje vyššie sústredenie, odmení zaň však množstvom zaujímavých podnetov.
Carl Hanser Verlag

Kenah Cusanit
Babel
Carl Hanser Verlag, Mníchov, 2019
ISBN 978-3-446-26165-5
272 strán

Vypožičať si e-knihu v online knižnici Goetheho inštitútu

Recenzie v nemeckých médiách:
Perlentaucher
Deutschlandfunk
Die Tageszeitung