Jakub Ekier odporúča
Strafe

Strafe © Luchterhand Literaturverlag, München, 2018
Dielo, ktoré na prvý pohľad pripomína von Schirachove predošlé knihy Verbrechen (Zločiny) a Schuld (Vina), je zbierkou otriasajúcich príbehov z právnického života. Zločiny, súdne procesy, odsúdenia a oslobodenia spod obžaloby. A predsa si nás nemecký autor bestsellerov knihou Strafe (Trest) opäť podmaní. Ferdinand von Schirach tu dosiahol ešte väčšiu mieru rozprávačskej úspornosti: Niet v nej ani slova navyše. Zasa oslňuje svojou schopnosťou klásť nevypovedané otázky. Vyvoláva v nás pochybnosti o neomylnosti justície, ktorá sa v tejto knihe javí bezmocnejšie než predtým. Aj sám čitateľ si však mimovoľne kladie otázku, nakoľko je oprávnený vynášať rozsudky nad inými. Nadmieru vecný rozprávač Trestu si toto právo určite neosobuje. V živote každého z nás totiž niekde drieme katastrofa a v každom z nás zločinec – rovnako v programátorovi, ako aj vo fotoreportérke. Zdá sa, akoby nám mikrobiografie obžalovaných chceli povedať práve toto. Raz pôsobia ako výstražný ukazovák namierený na ľudskú povahu, inokedy ako výzva. K pokore? K milosrdenstvu? Sotva pôjde o názvy ďalších von Schirachových kníh, na to je autor jednoducho príliš skromný. Hlavné však je, že ich ešte napíše veľa.
Randomhouse

Ferdinand von Schirach
Strafe
Luchterhand Literaturverlag, Mníchov, 2018
ISBN 978-3-630-87538-5
192 strán

Vypožičať si e-knihu v online knižnici Goetheho inštitútu

Recenzie v nemeckých médiách:
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Der Tagesspiegel
Perlentaucher
Deutschlandfunk
Stern