Marcin Wilk odporúča
Herkunft

Herkunft © Luchterhand Literaturverlag, München, 2019
Je považovaný za jedného z najzaujímavejších prozaikov mladšej generácie: Saša Stanišić, imigrant z bývalej Juhoslávie, fascinuje nemeckú čitateľskú verejnosť svojimi románmi plnými poézie. Jeho nová kniha je však ešte niečím viac, ide totiž o úplne osobný príbeh. Keď Stanišić prišiel v roku 1992 do Nemecka, mal len štrnásť rokov. Nemecko si nevybral, bola to nutnosť, tu našiel útočisko pred hrôzami balkánskej vojny. Prvé mesiace v novej vlasti nepatrili k najľahším. Rodičia pracovali v zamestnaniach nezodpovedajúcim ich kvalifikácii, sám balansoval medzi zvedavosťou a naivitou novoprišelca. Navyše musel rozlúštiť viacvýznamovosť svojho pôvodu. Do novej kultúry a spoločnosti sa mu podarilo preniknúť až časom. Spoznal a obľúbil si nemeckých romantikov, najmä Eichendorffa a Hölderlina. V knihe Herkunft (Pôvod) sledujeme stopy zbližovania sa s touto literatúrou i jej chápania. A pokúšal sa písať v novom jazyku. Podarilo sa to. Nemčina sa mu stala novým domovom.
 
Samozrejme, Pôvod nie je jednoduchou, lineárnou a vždy jasnou autobiografickou prózou, hoci na takmer každej stránke cítime autorovo nesmierne úsilie o isté usporiadanie rozprávania. To, čo sa sprvu môže javiť ako prehra, sa napokon ukáže ako literárny triumf. V tomto diele je veľa tieňov, veľa bolestných konfrontácií. No zväčša ide o pamäť. Osobné spomienky a úvahy tu narážajú na vyjadrenia iných pozorovateľov, najmä príbuzných hlavnej postavy. Minulosť sa prepája s prítomnosťou a cit s pokusom o intelektuálne pochopenie situácie emigrantov vo všeobecnosti.
Luchterhand Literaturverlag

Saša Stanišić
Herkunft
Luchterhand Literaturverlag, Mníchov, 2019
ISBN 978-3-630-87473-9
360 strán

Recenzie v nemeckých médiách:
Perlentaucher
Google Books