Deniss Hanovs odporúča
Moses und Homer

Moses und Homer © De Gruyter Verlag
Príšerne krásne! Napadlo mi, keď som čítal novú monografiu Bernda Witteho o vzájomnom pôsobení starogréckej a židovskej kultúry v nemeckej osvietenskej filozofii v 18. a 19. storočí. Autor osvetľuje rolu umeleckého diskurzu v neskoršej rasistickej a nacistickej ideológii, ukazuje, ako obdiv voči starogréckemu umeniu napomohol tomu, že židovské životy vyhasínali v hrôzach holokaustu.
 
Bernd Witte prezentuje vo svojej knihe novú verziu otázky, ktorá nás zamestnáva dodnes: Ako bolo možné, že sa v neoklasicistickom ideovom priestore, v osvietenskom Nemecku 18. storočia, skryli nenávistné a smrtonosné prvky, z ktorých nacistický režim zmontoval groteskný, no pre mnohých lákavý smrtiaci mechanizmus?
De Gruyter Verlag

Bernd Witte
Moses und Homer. Griechen, Juden, Deutsche: Eine andere Geschichte der deutschen Kultur
De Gruyter, Berlin, 2018
ISBN 978-3-11-056217-0
384 strán