Marcin Wilk odporúča
Návrat do Poľska

Emilia Smechowski, Rückkehr nach Polen  © 2019 Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, München
Pre reportérku Emiliu Smechowsku nepredstavuje ročný pobyt v Poľsku len ďalšiu novinársku domácu úlohu. Je predovšetkým cestou do krajiny, ktorú kedysi Smechowska musela opustiť a ktorú chce dnes spoznať nanovo. Emilia Schmechowski, narodená v roku 1983, opustila Poľsko s rodičmi, keď mala šesť rokov. Väčšinu spomienok na toto obdobie zachytila vo svojej knihe Wir Strebermigranten (My migranti snaživci). Osobná perspektíva dievčaťa, ktoré osud zavial do Nemecka, sa prelína s reflexiami o živote ľudí s migrantským pozadím.
 
V Smechowskej najnovšom reportážnom projekte je to však inak. Hlavnú tému predstavuje Poľsko vnímané cez prizmu skúsenosti ženy a matky, ktorá sem prišla z Nemecka. Rozprávačka sa začiatkom roku 2018 spoločne s dcérou usadí v Gdaňsku, aby – taký bol od začiatku autorkin zámer – sa ponorila do každodenného života Poliakov. Smechowska zapíše dcéru do škôlky, pozoruje však predovšetkým život poľského obyčajného občana. Svoje znalosti o kultúre, politike, spoločnosti všade konfrontuje so skutočnosťou – či je to na plážach Baltského mora alebo v nákupnom centre. To ju vedie k poznatkom o komunikácii na sociálnych sieťach alebo o význame kapitalizmu v súčasnom Poľsku. Dôležité témy predstavujú aj vládnúca politická strana PiS (Prawo i Sprawiedliwość), klišé o Matičke Poľke, ktorá sa obetuje rodine, ako aj napäté vzťahy medzi Poliakmi a Nemcami, ktoré sú vkorenené do každodenného života.
 
Smechowski zaujíma perspektívu otvorenej a angažovanej pozorovateľky. Keď sa rozhodne, že bude viesť interwiev s Lechom Wałęsom (ktoré sa uskutoční) alebo s Jarosławom Kaczyńskim (ktoré sa neuskutoční), zostáva stále reportérkou, ktorá nielen reprodukuje slová svojich partnerov a partneriek v rozhovore, ale účasne sprostredkúva čitateľom a čitateľkám auru týchto stretnutí. Podobne sa správa aj pri stretnutí so spisovateľkou Dorotou Masłowskou. Táto hviezda poľskej literatúry je Smechowskej bývalou susedkou, ktorá však – možno v procese potláčania – na svoju niekdajšiu priateľku takmer úplne zabudla. Stretnutie pri poháre vína neponúka iba možnosť pre obnovenie priateľstva, ale nabáda aj k rozhovorom o tom, čo sa v minulých desaťročiach udialo.
 
Návrat do Poľska je nutné čítať predovšetkým ako podnecujúcu reportáž k diskusii o dnešnom Poľsku. Do tej miery Smechowskej kniha predstavuje intenzívne nabádanie ku kritickému pohľadu na patriotizmus, kapitalizmus, spoločenský angažmán, bravúrne, vášnivé, aktívnym uvažovaním preniknuté a živým jazykom napísané vysporadúvanie sa so sociálnou a politickou transformáciou v tejto časti Európy – pre nemeckých, poľských a iných čitateľov a čitateľky.

Carl Hanser Verlag

Emilia Smechowski
Návrat do Poľska
Carl Hanser Verlag, München, 2019
ISBN 978-3-446-26418-2
256 strán

Recenzie v nemeckých médiách:
Perlentaucher
Cicero