Paweł Zarychta odporúča
Artikulácie svetla

Gelenke des Lichts - Emanuel Maeß © Wallstein Verlag
Artikulácie svetla sú príbehom lásky syna evanjelického farára, ktorý vyrastá niekde pri vnútronemeckej hranici, k dievčaťu zo susedstva, ktoré spoznal počas prázdnin pri Baltskom mori. Protagonista a Ja-rozprávač s týmto pocitom vyrastá, dospieva a pokúša sa vstúpiť do sveta dospelých. Učí sa, študuje, číta, vyvýja sa pod vedením nemeckých a neskôr anglických profesorov, píše práce o Dantem, Petrarcovi a Rilkem, predovšetkým sa však znova a znova vracia k onému letu tesne pred opätovným zjednotením Nemecka a k dievčaťu zo susedstva. Medzitým sa v pozadí odohráva veľký príbeh a čoraz rýchlejšie ubiehajúci život neprináša žiadne naplnenie… .
 
Emanuel Maeß na príklade svojho progatonistu rozpráva o intelektuálnom a emočnom rozpoložení dnešnej strednej generácie. O ich trápeniach, predstavách, fascináciách, vášňach a ich stratenosti. O tom, že hľadanie odpovedí na všetky dôležité otázky tohto sveta dávajú zmysel len vtedy, keď vedú k najdôležitejšej otázke. Románový debut Emanuela Maeßa spája vlastnosti epištolárneho, vývojového a ľúbostného románu. Aj preto tento text fascinuje čitateľov a čitateľky svojou zrelosťou, dynamickým spôsobom rozprávania, predovšetkým však svojím poetickým jazykom, bohatstvom subtílnych obrazov a diskrétnych narážok na majstrovské diela svetovej literatúry. Nadmieru vydarený debut!
 

Wallstein Verlag

Emanuel Maeß
Artikulácie svetla
Wallstein Verlag, Göttingen, 2019
ISBN 978-3-8353-3439-7
254 strán

E-Book v Onleihe Goethe-Inštitútu

Recenzie v nemeckých médiách:
Perlentaucher
RBB