Digitálna kultúra

NAO-Roboter im Goethe-Institut Slowakei © Richard Kučera Guzmán

Digitálne technológie spustili v posledných rokoch hlboké spoločenské transformačné procesy. Pozornosť sa však začína zameriavať na širšie súvislosti. "Digitálne" už viac nie je len technológiou alebo médiom, ktoré používame, ale aj kontextom, v ktorom vznikajú nové sociálne, politické a umelecké formy. Goethe-Institut Bratislava tematizuje tieto procesy spoločenkej transformácie a reflektuje ich v dialógu so svojim publikom.