Filmy rôznych žánrov z Nemecka

Goethe uvádza:  Filmy rôznych žánrov z Nemecka – 12 filmov 4 žánrov

Dvanásť filmov rôznych žánrov z Nemecka predstavuje prekvapivo rôznorodé filmové tendencie tvorby. V roku 2023 si budete môcť každý mesiac pozrieť jeden film z oblasti science-fiction, krimi, roadmovie a horor. 

Keď sa povie "žánrový film", mnohí si pravdepodobne spomenú na talianske westerny, americké hororové klasiky... ale na najnovšie úspešné sci-fi z Nemecka?

Ak sa pozrieme na posledné desaťročia nemeckej filmovej histórie, nemecká žánrová kinematografia má tendenciu existovať len na okraji diania. Avšak raná nemecká filmová história, presnejšie takzvaná weimarská fantastika, zahŕňa filmy ako Metropolis (Fritz Lang), bez ktorých by sme si dnešný vedecko-fantastický film vo svojej podobe sotva vedeli predstaviť. Významné motívy hororu, ktoré sa vo filmoch tohto žánru používajú dodnes, sa objavili už vo filmoch ako Nosferatu (F. W. Murnau) alebo Kabinet doktora Caligariho (Robert Wiene).

Ale čo vlastne znamená žánrový film?

Žánrové filmy možno chápať ako filmy, ktoré využívajú naratívne stratégie charakteristické pre určitý žáner a tým ich ďalej upevňujú. Široké žánrové klasifikácie ako dráma alebo komédia kontrastujú s naratívne a formálne užšie vymedzenými filmovými žánrami, ako sú sci-fi, fantasy alebo horor. Filmy fungujú vďaka opakujúcim sa témam, motívom, naratívnym vzorcom alebo dokonca konšteláciam postáv, ako aj konvencionalizovaného filmového jazyka, napríklad pokiaľ ide o obrazový dizajn, zvukový dizajn alebo hudbu. Žáner je teda aj určitou dohodou medzi filmovými tvorcami a divákmi, ktorí chodia do kina s určitými očakávaniami.

Či už ide o akčný film, sci-fi, fantasy, horor, thriller, film noir alebo mystery - historicky podmienené a dodnes štruktúrované nemecké filmy, ktoré sa rozhodujú proti konvenčným naratívnym schémam, ako aj proti usmerneniam pre financovanie filmov, a ktoré sa nedajú ľahko začleniť do zavedených systémov využívania, to majú ťažké. Napriek obmedzeným možnostiam finančnej podpory získali nemecké žánrové filmy najmä v posledných rokoch na význame, a to aj na medzinárodnej úrovni.

V našej sérii filmov v roku 2023 by sme sa chceli bližšie pozrieť na žánrovú filmovú tvorbu v Nemecku. Okrem aktuálnych titulov sa v novom svetle predstavia aj vybrané priekopnícke filmy. Každoročná séria Goethe on Demand predstavuje každý mesiac jeden film v štyroch rôznych žánroch, takže v trojmesačnom rytme možno objavovať vždy jeden žáner: Sci-fi, krimi, road movie a horor!
 

Horor