Detská univerzita doma

Glühwürmchen © Goethe-Institut / KIDS interactive

Kinderuni je určená pre začiatočníkov ako aj pre žiakov, ktorí už plynulo hovoria po nemecky. Prednášky sú dostupné v slovenčine a nemčine so slovenskými a nemeckými titulkami. Začiatočníkom odporúčame sledovať videoprednášky po slovensky. V každom videu sa naučia 10 nových nemeckých slovíčok, takže základy jazyka získajú aj bez predchádzajúcich vedomostí.

Vytvorenie nového účtu

Otvorte si študijnú platformu v prehliadači, podľa možnosti v Google Chrome alebo Mozilla Firefox. Hore na webovej stránke si vyberte SK pre slovenskú verziu:

Kinderuni Nastavenie jazyka

V prípade záujmu si pred registráciou môžete pozrieť krátky trailer s profesorom Einsteinom (moderátorom detskej univerzity Kinderuni).
 
Pod videom nájdete prihlasovacie tlačidlo. Keď kliknete na prihlasovacie tlačidlo, budete presmerovaní na stránku, kde si môžete vytvoriť nový účet (ak už účet máte, prihláste sa so svojím prihlasovacím menom a heslom):

Prihlásenie

Kliknite na „Vytvoriť nový prístup“ a môžete si vybrať zo štyroch verzií účtov:

Užívateľské konto


Kliknite na účet, ktorý si chcete vytvoriť: buď detský prístup, učiteľský prístup (v rámci ktorého sú dostupné učebné materiály), alebo rodičovský prístup. Učiteľský a rodičovský účet ponúkajú možnosť sledovať pokroky na jednom alebo viacerých detských účtoch pomocou aktivačného kódu.

Domovská obrazovka

Po vytvorení účtu a prihlásení sa do digitálnej platformy vyzerá domovská stránka Kinderuni nasledovne:

Fakulty

Hore vidíte tlačidlo   Startbutton („Home“), „Pokyny k štúdiu“ je učebná príručka, v ktorej je stručne popísané, ako funguje Kinderuni, a „Moje vyznamenania“, kde nájdete všetky nazbierané odznaky:

Konto
 

Ako spracovať profil a vytlačiť vysvedčenie

V pravom hornom rohu sa nachádza profil. Dostanete sa k nemu po kliknutí na svoje meno:

StudentV profilovej časti si študenti môžu doplniť informácie o sebe kliknutím na „Upraviť profil“:

Profil
HesloTu si môžete zmeniť heslo a vytvoriť vysvedčenie z Kinderuni kliknutím na „Vysvedčenie“. Vysvedčenie možno uložiť ako PDF a vytlačiť. Obsahuje informácie o aktuálnom stave a ukazuje, ktoré prednášky študent/ka absolvoval/a.

Aktivačný kód

Na prepojenie rodičovského, prípadne učiteľského účtu s detským, aby bolo možné sledovať pokrok dieťaťa/žiaka, dostane každý účet aktivačný kód. Tento aktivačný nájdete dole v profile:

Aktivačný kód


Tento kód sa vytvára automaticky pre každý účet a možno ho poskytnúť vyučujúcim a/alebo rodičom. Môžete si ho pridať do svojho profilu, aby ste videli pokroky detí („Pozrieť správy“):

Profil2
 

Začnite svoju kariéru na detskej univerzite Kinderuni

Ak chcete začať s prednáškami na Kinderuni, môžete si vybrať ktorúkoľvek z nich na jednej z troch fakúlt – „Človek“, „Príroda“, „Technika“. Stačí na ňu kliknúť:

StartPrednáška sa otvorí a na obrazovke uvidíte:

Beatbox


Nezabudnite, že časť „Pre vyučujúcich“ je dostupná len pre učiteľské účty. Táto časť ponúka prístup k didaktickým materiálom, ktoré sú dostupné len v nemeckom jazyku.

Dokončenie prednášky

Každá prednáška pozostáva z:

  • videa v anglickom jazyku
  • troch úloh týkajúcich sa videa,
  • jednej bonusovej úlohy
     
Do každého videa je možné pridať nemecké alebo slovenské titulky. Toto nastavenie sa nachádza vpravo dole. Tiež je možné si vľavo dole nastaviť zvuk.

TitulkyPočas videa sa na obrazovke zobrazujú nemecké slovíčka. Na úspešné dokončenie videa je potrebné „zachytiť“ tieto nemecké slovíčka kliknutím na ne pravým tlačidlom myšky.

Wörter fangen
 
Ten, komu sa podarí zachytiť dostatok nemeckých slovíčok, dostane hviezdičky a fajočky a môže pokračovať na ďalšie tri úlohy.

Video abgeschlossen

Úlohu ste vyriešili, ak máte 2/3 odpovedí správne. Za vyriešenie úloh môžete získať vždy štyri odznaky. Prvý odznak sa udeľuje za vyriešenie prvých troch úloh, druhý odznak možno získať za bonusovú úlohu. Ďalšie dva odznaky sa dajú získať, keď sa úlohy vyriešia po nemecky. Na stúpanie po kariérnom rebríčku však nie je nutné riešiť úlohy iba po nemecky. Ide teda o malý bonus pre tých, ktorí sa učia nemčinu.

Úlohy v obidvoch jazykoch majú rozdielne ciele: úlohy v slovenskej verzii sa sústredia skôr na obsah (nie sú potrebné predchádzajúce znalosti nemčiny), kým úlohy v nemeckej verzii sú zamerané skôr na intenzívnu výučbu nemeckého jazyka.

Tlačidlo  Vyznamenania  („Moje vyznamenania“) hore ponúka prehľad nazbieraných odznakov (farebné) a odznakov, ktoré sa ešte dajú získať (sivé):

Moje vyznamenania


Úspešné uzavretie prvej prednášky a zozbieranie odznakov umožňuje študentom pokračovať vo svojej kariére na detskej digitálnej univerzite Kinderuni: od úrovne Študent (0-8 prednášok) cez Bakalára (9 prednášok), Master (15 prednášok), Doktor (21 prednášok), Mladší profesor (27 prednášok) až k najvyššiemu kariérnemu stupňu, Profesorovi (30 prednášok).

 
Tlačidlo Startbutton („Home“) v ľavom hornom rohu vám umožní návrat na stránku s prehľadom troch fakúlt a všetkých prednášok.

Máte ďalšie otázky? Kontaktujte nás na e-mailovej adrese simona.konig@goethe.de.

Pozrite si prednášky, vyriešte úlohy a zdolávajte úrovne v Kinderuni! Veľa zábavy a úspechov!