Detská univerzita na školách

Nemčina s Kinderuni Foto: JackF © AdobeStock

Digitálna detská univerzita Kinderuni ponúka veľa možností, ktoré sa dajú použiť počas výučby v škole. Jednotlivé prednášky možno použiť v rámci tematicky zameranej výučby nemčiny na rozšírenie alebo prehĺbenie špecifickej témy. Dajú sa zaradiť do hodín nemčiny, spracovať spolu s inými vyučovacími predmetmi alebo ponúkať ako mimoškolská činnosť. Poskytujú podnety pre prácu na projektoch a predstavujú ideálny programový základ kurzov, letných táborov a pod.

Tu nájdete zoznam odporúčaní, ktoré prednášky KINDERUNI sú vhodné pre jednotlivé témy:

Tematicky zamerané vyučovanie nemčiny s Digitálnou detskou univerzitou Kinderuni

Pre vyučujúcich nemčiny, ktorí chcú do svojej výučby zapracovať Digitálnu detskú univerzitu Kinderuni, budú k dispozícii na bezplatné stiahnutie didaktické materiály ku každej z 30 videoprednášok. Na stiahnutie didaktických materiálov a sledovanie pokroku žiakov si zriaďte používateľský účet pre vyučujúcich resp. sa prihláste s existujúcim používateľským účtom. Ku každej prednáške nájdete didaktické materiály v časti Pre vyučujúcich na ľavej lište menu.

Pokročilé vzdelávanie vyučujúcich nemčiny

Pre vyučujúcich nemčiny ponúkame semináre  v regiónoch strednej a východnej Európy (na vyžiadanie). Sledujte naše správy v newslettri a na sociálnych sieťach.

Kalendár podujatí

 

Dátum Podujatie
6.5.2021 KINDERUNI ONLINE WORKSHOP PRE UČITEĽOV
 

Materiály na podujatia

Ak chcete o našom projekte povedať aj iným – napríklad prostredníctvom prezentácie o nemeckej Digitálnej detskej univerzite na samostatnom podujatí alebo chcete túto tému zaradiť do programu vášho podujatia, môžete použiť informačné materiály, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie na našej webovej stránke v záložke „Pre partnerov“.

K ďalším sekciám