Pre partnerov

Mobilná detská univerzita Foto: © Goethe-Institut

V rámci Digitálnej detskej univerzity ponúkame spoluprácu vzdelávacím zariadeniam ako aj organizáciám, ktoré pre deti pripravujú podujatia na popularizáciu vedy.

Ak chcete o našom projekte povedať aj iným – napríklad prostredníctvom prezentácie o nemeckej Digitálnej detskej univerzite na samostatnom podujatí alebo chcete túto tému zaradiť do programu vášho podujatia, môžete použiť informačné materiály, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie na našej webovej stránke v záložke „Pre partnerov“.

K ďalším sekciám