Formulár uchádzača Europanetzwerk Deutsch
EU-Kurse

Cieľom kurzov EÚ programu Europanetzwerk Deutsch je podporiť Vás v tom, aby ste sprofesionalizovali Vaše veľmi dobré vedomosti nemčiny vo Vašom každodennom pracovnom prostredí a ešte častejšie ich aktívne využívali.  Program Europanetzwerk Deutsch Vás podporuje v tom, aby ste si vytvorili aktívnu sieť vo Vašom každodennom zamestnaní, ktorá Vám pomôže získať kontakty s kolegami z odboru v Európe. Kurzy EÚ Vás podporia individuálne v tom, aby ste dosiahli čo možno najväčšie úspechy v učení. V centre pozornosti sú témy týkajúce sa Európskej únie, ale aj pohľad dovnútra nemeckých inštitúcií, ministerstiev a kultúrnych zariadení. Súčasťou programu je intenzívny jazykový kurz počas všetkých dní trvania kurzu. Uchádzajte sa o miesto v programe Europanetzwerk Deutsch, ak ste zamestnancom buď inštitúcie EÚ alebo ministerstva v členskej krajine EÚ a v kandidátskej krajine na vstup do EÚ (+Nórsko a Island) a pri svojej práci ste v úzkom kontakte s inštitúciami EÚ. Vaše jazykové znalosti nemčiny sú na vyššom stupni od úrovne B2 a chceli by ste si v EÚ vybudovať rozsiahlejšiu sieť spolupracovníkov.

S nasledujúcimi informáciami nám pomôžete ušiť pre Vás na mieru program v inštitúciách, ako aj jazykový program a poskytnete nám prehľad o Vašich profesionálnych ťažiskových témach a Vašich želaniach ohľadom programu kurzu.

Formulár uchádzača


Ochrana osobných údajov a prehlásenie o poskytnutí súhlasu


Upozornenie: Použite prosím nemecký jazyk a nepoužívajte prosím tlačené písmená.


Kurse


Angaben zu Ihrer Person


Arbeitsbereich

* požadované

When you send us the information contained in the contact form by clicking on the button below, you declare your consent for us to use your personal data for purposes of answering your enquiry and/or contacting you. You can revoke your consent by sending an e-mail message to eu-kurs2@goethe.de. If you revoke your consent, your data will be erased immediately. Otherwise, your data will be erased after we have processed your enquiry or if the purpose of storing it no longer exists.

Privacy Policy