Jesenný trimester

Trvanie kurzu: 19. september - 05. december 2020
Zimný trimester

Trvanie kurzu: 11. január - 27. marec 2021

Zápisy: 
07. január a 8. január 2021, 13:30 - 18:30
09. január 2021, 10:00 - 14:30

Informačná brožúra
Informačná brožúra - online kurzy

 

Prechod na online-vyučovanie

Milé poslucháčky, milí poslucháči našich kurzov jesenného trimestra 2020,

v zmysle nariadení vlády SR a hlavného hygienika sme od štvrtku, 1.10.2020 pre stále sa zhoršujúcu epidemiologickú situáciu na Slovensku a stále sa zvyšujúce počty Covid-nakazených nútení prejsť na online-výuku prostredníctvom toolu ZOOM. Vyučovanie sa bude konať pravidelne vo Vašich časoch kurzu.

Akonáhle to epidemiologcká situácia na Slovensku dovolí, vrátime sa opäť k prezenčnému vyučovaniu v našich priestoroch.

Ďakujeme Vám za pochopenie a prajeme Vám veľa úspechov a príjemnú atmosféru vo Vašich kurzoch.