Blended Learning

Tento pomer zabezpečuje optimálny progres vo výučbe: 50 % prebieha prezenčne (online) a 50 % tvorí online štúdium s podporou. Učíte sa samostatne, ale aj spolu so skupinou.

Vyhľadať kurz
Illustration: Klassenzimmer, junger Mann sitzt am Tisch, Laptop und Tasse stehen auf dem Tisch.
 • 50 % vyučovanie naživo v (online) učebni
 • 50 % flexibilná študijná časť
 • individuálne konzultácie s tútorom/tútorkou

50 % stretnutia v reálnom čase, 50 % samoštúdium

Prezenčná (online) fáza tvorí 50 % celého kurzu. Počas nej sa učíte, ako býva zvykom, v skupine v (online) učebni so svojím vyučujúcim.

Ďalších 50 % náplne kurzu predstavuje online časť. V rámci svojej skupiny vypracúvate úlohy na učebnej platforme Goetheho inštitútu.

Váš vyučujúci počas trvania kurzu pravidelne dohliada na Vaše online úlohy, posiela Vám spätnú väzbu a individuálne tipy na zlepšenie učenia.

Technické podmienky:
Windows alebo Mac OS, tablet, prípadne smartphone.

Účasť na kurze je možná od 16 rokov.

 • Úroveň
  A2-C2

 • Začiatok
  september, január, apríl

 • Dĺžka
  3 mesiace

 • Počet vyučovacích hodín za týždeň
  4 x 45 minút

 • Účastníci
  max. 15

 • Prístup k učebnej platforme
  3 mesiace

 • Cena
  230 €/240 €


Gruppe und Lerner an Laptop

Takto to funguje

Učebná platforma
Dostanete prístup k našej online platforme, na ktorej prebieha online časť Vášho kurzu. Online časť obsahuje rôzne motivujúce cvičenia, obrázkové karty na učenie slovnej zásoby a opakovanie všetkých dôležitých gramatických pravidiel a jazykových prostriedkov, ktoré sa počas kurzu naučíte.

Väčšina z online aktivít sa realizuje individuálne. Zahŕňajú však aj niekoľko interaktívnych typov úloh, pri ktorých sa dohovárate so svojou skupinou na online platforme. Tieto skupinové aktivity obsahujú napríklad kratšie texty týkajúce sa Vašich koníčkov, záujmov či nastávajúcich udalostí. Popritom sa zúčastňujete aj skupinových diskusií a píšete komentáre na texty Vašich kolegov a kolegýň.

Podpora zo strany vyučujúceho
Od svojho vyučujúceho dostávate každý týždeň online úlohy na precvičovanie, ktoré môžete počas daného týždňa vypracovávať flexibilne vo vlastnom tempe. Tieto úlohy Vás pripravia na stretnutia v prezenčnej fáze, ktoré prebiehajú za účasti celej skupiny.

Online hodiny v reálnom čase
Počas kurzu sa so svojimi vyučujúcimi a kolegami zo skupiny stretávate vo virtuálnej učebni. Stretnutia sa konajú v reálnom čase cez konferenčnú platformu Zoom.


Máte ďalšie otázky? Obráťte sa na nás.