Naše kurzy

Online alebo prezenčne Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Online alebo prezenčne

Chete sa učiť po nemecky a kladiete dôraz na to, aby bol Váš kurz individuálne prispôsobený Vašim potrebám? Či doma na PC alebo v triede, vďaka našim moderným kurzovým formátom máte možnosť výberu. Učte sa tak, ako Vám to vyhovuje a dosiahnite svoj cieľ!

Formáty kurzov Prezenčné kurzy Blended Learning Online Kurzy
Učiť sa v Goetheho inštitúte 100% 50%
Učiť sa online 50% 100%
Osobné poradenstvo učiteľom
Príprava na certifikáty Goetheho inštitútu
Flexibilné zadelenie času
Virtuálna učebňa
Multimediálne vyučovanie
Viac informácií Viac informácií o prezenčných kurzoch Viac informácií o Blended Learning Viac informácií o online kurzoch
  Termíny a poplatky Termíny a poplatky Termíny a poplatky