Naše kurzy

Online alebo prezenčne

Chete sa učiť po nemecky a kladiete dôraz na to, aby bol Váš kurz individuálne prispôsobený Vašim potrebám? Či doma na PC alebo v triede, vďaka našim moderným kurzovým formátom máte možnosť výberu. Učte sa tak, ako Vám to vyhovuje a dosiahnite svoj cieľ!

Formáty kurzov Blended Learning Prezenčné kurzy
Učiť sa v Goetheho inštitúte 50% 100%
Učiť sa online 50%
Osobné poradenstvo učiteľom    
Príprava na certifikáty Goetheho inštitútu    
Flexibilné zadelenie času  
Virtuálna učebňa    
Multimediálne vyučovanie    
Viac informácií Viac informácií o Blended Learning Viac informácií o prezenčných kurzoch
  Termíny a poplatky Termíny a poplatky