#zostavamedoma
Online kurzy

Frau am Laptop © Getty Images

Vďaka online kurzom Goetheho inštitútu môžete výučbu nemčiny flexibilne prispôsobiť svojmu harmonogramu a učiť sa nezávisle od miesta, kde sa práve nachádzate. Ponúkame Vám pestrú ponuku kurzov. Neváhajte a pridajte sa k nám! U nás sa nemčinu naučíte. Online.

Učebná platforma

Samostatná práca

Učte sa samostatne s pomocou našich rôznorodých učebných materiálov zameraných na aktivity bežného života, ktoré sú k dispozícií na našej učebnej platforme. Online úlohy si vyberáte flexibilne a dostanete automatickú spätnú väzbu. Sú vhodné pre všetky jazykové úrovne a jazykové potreby.


Live stretnutia

Live stretnutia

Učte sa vo virtuálnej triede s lektorom a so spolužiakmi prostredníctvom online platformy Zoom. Vyučovanie prebieha ako v prezenčnom kurze. Od lektora dostávate individuálny feedback za hovorenie a písomné úlohy.
 


Betreuung

Sprevádzanie

Lektor Vám poskytne základné informácie o tom ako sa videokonferencia a učebná platforma využíva. Počas kurzu dostávate individuálny feedback. Na všetky ďalšie otázky dostanete odpoveď od jazykového oddelenia.


Skupinové online kurzy

Flexibilný čas a miesto pre učenie sa

Náš online skupinový kurz sa hodí pre všetkých, ktorí sa chcú nemecky učiťfl exibilne a profi tovať z výhod práce v skupine. Čítanie, písanie, rozprávanie a počúvanie precvičujete v skupinových a v samostatných úlohách.

Kurz nájdete na interaktívnej učebnej platforme Goetheho inštitútu. Počas kurzu dostanete od tútora individuálnu spätnú väzbu – skontroluje a opraví zaslané písomné a ústne úlohy. Vo virtuálnej triede prebiehajú skupinové hodiny s Vaším tútorom (počet live stretnutí závisí od dĺžky kurzu).
Termíny a poplatky


 

 

   
Trvanie: 11 týždňov
Flexibilita: 3 online stretnutia v reálnom čase, flexibilný čas a miesto pre učenie sa
Frekvencia: 44 vyučovacích hodín vrátane 3 online skupinových stretnutí v reálnom čase  - úroveň A1
Feedback: Individuálny feedback od lektora
Úrovne: A1.1, A1.2, A1.3
Priebeh kurzu: Práca s integrovanými vyučovacími materiálmi
Cena: 250 Eur
Termíny a poplatky

Individuálne online kurzy

© Goethe-Institut

Individuálne online kurzy
Otestujte si bezplatne a nezáväzne naše kurzy!

Vyskúšajte tu!

​Celkom podľa Vašich potrieb

Chcete sa učiť maximálne flexibilne a zvládnuť učivo komplexne? Potom je náš kurz „Deutsch Online Individual“ tou pravou ponukou. Precvičujte sa v čítaní, písaní, rozprávaní a v počúvaní – individuálne, fl exibilne a vo svojom vlastnom tempe.

Kurz sa koná na interaktívnej výučbovej platforme Goetheho inštitútu. Váš tútor Vám poskytne individuálnu spätnú väzbu k cvičeniam. Pravidelne odovzdávate písomné a ústne úlohy a od tútora dostanete feedback na mieru. S Vaším tútorom sa tiež stretávate vo virtuálnej triede. Termíny virtuálnych stretnutí si dohodnete podľa toho, ako Vám najlepšie vyhovujú

Termíny a poplatky


Testovanie kurzov

Neviete si presne predstaviť ako fungujú naše online kurzy? Ponúkame Vám testovacie verzie online kurzov pre začiatočníkov aj pokročilých.

Vyskúšajte tu

Často kladené otázky


  • Operačný systém: Windows, MacOS
  • Prehliadače: Google Chrome ®, Microsoft Edge ®, Mozilla Firefox ®, Apple Safari ®
  • Internetové pripojenie a e-mailová adresa, Adobe Connect ® softvér pre online jazykové kurzy v reálnom čase a komunikačná platforma Zoom pre online jazykové kurzy, slúchadlá s mikrofónom

Ponúkame live kurzy všeobecného jazyka pre deti a mládež vo veku 10-17 rokov. Vyučovanie prebieha ako v prezenčnom kurze. V čase svojej hodiny sa spojíte s lektorom a so spolužiakmi prostredníctvom online platformy.

S ohľadom na aktuálnu situáciu bude Goetheho inštitút až do odvolania zatvorený. Jazykové kurzy prebiehajú prostredníctvom online platformy.
Bližšie informácie nájdete na našich webových stránkach a na sociálnych sieťach.
 

Ak máte záujem o naše jazykové kurzy alebo potrebujete ďalšie informácie kontaktujte e-mailom kanceláriu jazykových kurzov.
Info-Bratislava@goethe.de

Učenie, čítanie a informácie online