Ďalšie informácie

Na scénu prosím: Moduly

Goethe-Zertifikat B1 sa skladá z modulov čítanie, počúvanie, písanie a hovorenie (ústna skúška vo dvojici). Skúška sa na celom svete vykonáva a hodnotí jednotne.

Štyri moduly je možné vykonať osobitne alebo v kombinácii. Jednotlivé osvedčenia o úspešnom absolvovaní štyroch modulov zodpovedajú jednému celkovému osvedčeniu.

Túto skúšku vyvinuli spoločne Goetheho inštitút, Univerzita vo Freiburgu (Švajčiarsko) a ÖSD a na celom svete sa ponúka pod názvami Goethe-Zertifikat B1 resp. ÖSD-Zertifikat B1.
 

Čítanie

Čítate blogové príspevky, maily, novinové články, inzeráty a písomné návody. Dokážete zrhnúť hlavné informácie, dôležité detaily ako aj stanoviská a názory.

Doba trvania: 65 minút

Písanie

Píšete osobné a pracovné maily/listy a písomne vyjadríte svoj názor v príspevku do fóra.

Doba trvania: 60 minút

Počúvanie

Počúvate hlásenia, krátke prednášky, neformálne rozhovory a diskusie v rozhlase. Dokážete zhrnúť hlavné vyjadrenia a dôležité detaily.

Doba trvania: 40 minút

Hovorenie

S Vašim diskusným partnerom alebo partnerkou vediete rozhovor na každodennú tému, napr. cestovanie. Pritom reagujete na otázky, vyjadrujete svoj názor a dávate návrhy. Voľne prednesiete prezentáciu na každodennú tému a zodpoviete otázky k nej.

Doba trvania: 15 minút

Predpoklady

Goethe-Zertifikat B1 je skúška z nemčiny pre mládež a dospelých.

Skúšky Goetheho inštitútu sú k dispozícii pre všetkých záujemcov a možno ich absolvovať nezávisle od dosiahnutia minimálneho veku a nezávisle od toho, či ste nemeckým štátnym občanom.
  • Na skúšku Goethe-Zertifikat B1 pre mládež sa odporúča vek nad 12 rokov.
  • Na skúšku Goethe-Zertifikat B1 pre dospelých sa odporúča vek nad 16 rokov.
  • Goethe-Zertifikat B1 predpokladá jazykové vedomosti na treťom kompetenčnom stupni (B1) Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykove znalosti (SERR).
  • Na dosiahnutie tohto stupňa je potrebné – v závislosti od predchádzajúcich znalostí – absolvovať 350 až 650 45-minútových vyučovacích hodín.