Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 je skúška z nemčiny pre dospelých. Preukazuje pokročilú jazykovú úroveň a zodpovedá štvrtému stupňu (B2) šesťstupňovej kompetenčnej stupnice Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti (SERR).

Zložením skúšky preukážete, že ...

  • Rozumiete základnému obsahu komplexných textov o konkrétnych a abstraktných témach a vo vlastnej špecializácii rozumiete aj odborným diskusiám.
  • Dokážete sa spontánne a plynule dohovoriť, takže normálny rozhovor s rodenými Nemcami je možný bez väčšej námahy na oboch stranách.
  • Dokážete sa jasne a detailne vyjadrovať o širokom spektre tém, vysvetliť svoj postoj k aktuálnej otázke a uviesť klady a zápory rozličných možností.

Príprava

Materiály na precvičovanie učiva

Tu nájdete sady modelov a online-cvičení, aj bezbariérové a na interaktívne precvičovanie.

Ďalšie informácie

Predpoklady, obsah skúšok a ďalšie informácie k skúške Goethe-Zertifikat A2 získate tu:

Top