Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Institut Deutschprüfungen Goethe-Zertifikat B2 Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Chceli by ste ...

  • navštevovať kurzy, pripravujúce na štúdium v Nemecku
  • v práci preukázať znalosti nemčiny na pokročilej úrovni
  • pripraviť sa na činnosť v medicínskej oblasti
  • preukázať svoj pokrok na úrovni B2
  • získať oficiálne a medzinárodne uznávaný certifikát

Goethe-Zertifikat B2 je skúška z nemčiny pre dospelých. Preukazuje pokročilú jazykovú úroveň a zodpovedá štvrtému stupňu (B2) šesťstupňovej kompetenčnej stupnice Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti (SERR).

Zložením skúšky preukážete, že ...

  • Rozumiete základnému obsahu komplexných textov o konkrétnych a abstraktných témach a vo vlastnej špecializácii rozumiete aj odborným diskusiám.
  • Dokážete sa spontánne a plynule dohovoriť, takže normálny rozhovor s rodenými Nemcami je možný bez väčšej námahy na oboch stranách.
  • Dokážete sa jasne a detailne vyjadrovať o širokom spektre tém, vysvetliť svoj postoj k aktuálnej otázke a uviesť klady a zápory rozličných možností.

Príprava

Materiály na precvičovanie učiva

Tu nájdete sady modelov a online-cvičení, aj bezbariérové a na interaktívne precvičovanie.

Ďalšie informácie

Predpoklady, obsah skúšok a ďalšie informácie k skúške Goethe-Zertifikat A2 získate tu: