Goethe-Zertifikat C2: GDS

Chceli by ste ...

  • v Nemecku študovať alebo pracovať vo výskume
  • vyučovať v Nemecku na škole
  • preukázať svoj pokrok na úrovni C2
  • získať oficiálny a medzinárodne uznávaný certifikát

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) je skúška z nemčiny pre dospelých. Potvrdzuje veľmi vysoko pokročilú jazykovú úroveň a zodpovedá najvyššiemu stupňu (C2) šesťstupňovej kompetenčnej stupnice Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykove znalosti (SERR).

Zložením skúšky preukážete, že ...

  • prakticky všetkému, čo v nemčine čítate alebo počujete, dokážete bez námahy porozumieť
  • dokážete zhrnúť informácie z rozličných písomných a ústnych zdrojov a pritom podať zdôvodnenia a vysvetlenia v súvislom prejave
  • sa dokážete spontánne, veľmi plynulo a presne vyjadriť a pri komplexných témach jasne formulovať aj jemnejšie významové nuansy.
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom poskytuje zahraničným študentom prístup na nemecké univerzity a vysoké školy a na mnohých miestach slúži ako dôkaz schopnosti vyučovať nemčinu.
Nemecké spolkové krajiny uznávajú skúšku ako doklad jazykových znalostí učiteľa. Informácie poskytujú inštitúcie vydávajúce osvedčenia v jednotlivých spolkových krajinách, ako ministerstvá kultúry, školstva a vzdelávania, Úrad pre vzdelávanie učiteľov, regionálne vlády alebo senátne správy.

K 01.01.2012 nahradil Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom tri doposiaľ existujúce skúšky Goethe-Zertifikat: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) a Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).
 

Príprava

Materiály na precvičovanie učiva

Tu nájdete sady modelov a online-cvičení, aj bezbariérové a na interaktívne precvičovanie.

Ďalšie informácie

Predpoklady, obsah skúšok a ďalšie informácie k skúške Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom získate tu: