Goethe-Zertifikat A2

Chceli by ste ...

  • preukázať jednoduché vedomosti nemčiny
  • preukázať Vaše študijné výsledky na úrovni A2 
  • medzinárodne uznaný úradný certifikát

Goethe-Zertifikat A2 je skúška z nemčiny pre dospelých. Predpokladá elementárne jazykové vedomosti a zodpovedá druhej úrovni (A2) na šesťstupňovej kompetenčnej stupnici Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti (SERR).

Zložením skúšky preukážete, že ...

  • porozumiete vetám a často používaným výrazom a viete ich využiť.
  • ste schopný sa dorozumieť v jednoduchých, bežných situáciach, pri ktorých ide o výmenu informácií o známych a bežných témach.
  • viete jednoduchým spôsobom popísať svoj pôvod a vzdelanie, priame okolie a veci súvisiace s bezprostrednými potrebami.

Príprava

Materiály na precvičovanie učiva

Tu nájdete sady modelov a online-cvičení, aj bezbariérové a na interaktívne precvičovanie.

Ďalšie informácie

Predpoklady, obsah skúšok a ďalšie informácie k skúške Goethe-Zertifikat A2 získate tu: