Koncepty a materiály

Koncepty a materiály Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Nemčina pre deti

Ponuka pre 4- až 10-ročné deti učiace sa nemčinu ako cudzí jazyk a pre všetkých, ktorí chcú deti hravo a podľa najnovších poznatkov z metodiky a didaktiky podporiť pri učení nemčiny.

Nemčina pre mládež

Mládež sa pri učení správa v mnohých oblastiach inak, ako dospelí a deti.

Nemčina pre povolanie a štúdium

Učebné materiály z oblasti hospodárstva, turizmu, techniky, sociálnych a medicínskych povolaní.

Digitálna detská univerzita

Nemecká digitálna detská univerzita (KINDERUNI) je bezplatný vzdelávací projekt Goetheho inštitútu pre deti od 8 do 12 rokov. Ponúka možnosť spoznať rôzne vedecké odvetvia a hravou formou zoznámiť deti s nemeckým jazykom.