Koncepty a materiály

Koncepty a materiály © Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias Koncepty a materiály Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Nemčina pre povolanie a štúdium

Učebné materiály z oblasti hospodárstva, turizmu, techniky, sociálnych a medicínskych povolaní.

Nemčina pre deti

Ponuka pre 4- až 10-ročné deti učiace sa nemčinu ako cudzí jazyk a pre všetkých, ktorí chcú deti hravo a podľa najnovších poznatkov z metodiky a didaktiky podporiť pri učení nemčiny.

Nemčina pre mládež

Mládež sa pri učení správa v mnohých oblastiach inak, ako dospelí a deti.

Ďalšie odporúčania DaF-materiálov

Graphic Novels in der Schule

Komiks v knižnej podobe a zľahčene podané vážne témy. Graphic novels približujú svet učiteľov a žiakov.

Logo Experimentieren auf Deutsch © Goethe-Institut

Experimentovanie po nemecky

Nadácia Volkswagen Stiftung Slovakia financuje a Goetheho inštitút vyvíja mnohostranne použiteľné materiály pre vyučovanie prírodovedných predmetov. 

Rozprávkový kufrík

Rozprávkový kufrík je škatuľa so zdidaktizovanými známymi rozprávkami bratov Grimmovcov, ktoré v rôznych obmenách poznajú deti v celej Európe.

Výstavy

Goetheho inštitúte Bratislava si učitelia nemčiny môžu zdarma zapožičať nasledovné výstavy vhodné na rôzne príležitosti a podujatia. Výpožičná doba je 1 mesiac. Všetky výstavy je možné zaslať poštou. Školy, ktoré si výstavu vypožičajú hradia náklady za poštové služby pri vrátení výstavy.

Top