Partnerské knižnice

Goethe - Institut zriadil a podporuje v lokálnych knižniciach v Slovenskej republike partnerské knižnice, v ktorých môžete nájsť tlačené a audiovizuálne materiály z Nemecka a o Nemecku.

Štátna vedecká knižnica
Pribinova 1
SK-04230 Košice (Kaschau)
Slovenská republika
Tel: +421 918 245898
Fax: +421 55 6222331
nadova@svkk.sk
www.svkk.sk
Riaditeľka miestnej knižnice: PhDr. Darina Kožuchová
Vedúca partnerskej knižnice: Mgr. Kristína Naďová
Rok zriadenia: 1992
 • Partnerská knižnica v Košiciach © Štátna vedecká knižnica v Košiciach

  Partnerská knižnica v Košiciach

 • Partnerská knižnica v Košiciach © Štátna vedecká knižnica v Košiciach

  Partnerská knižnica v Košiciach

 • Partnerská knižnica v Košiciach © Štátna vedecká knižnica v Košiciach

  Partnerská knižnica v Košiciach

 • Partnerská knižnica v Košiciach © Štátna vedecká knižnica v Košiciach

  Partnerská knižnica v Košiciach


Štátna vedecká knižnica
Lazovná 9
SK-97558 Banská Bystrica
Slovenská republika
Tel: +421 48 4152020
Fax: +421 48 4124096
katarina.nemcova@svkbb.eu
www.svkbb.eu
Riaditeľka miestnej knižnice: PhDr. Blanka Snopková, PhD.
Vedúca partnerskej knižnice: Bc. Katarína Němcová
Rok zriadenia: 1995
 • Partnerská knižnica v Banskej Bystrici © Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica

  Partnerská knižnica v Banskej Bystrici

 • Partnerská knižnica v Banskej Bystrici © Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

  Partnerská knižnica v Banskej Bystrici

 • Partnerská knižnica v Banskej Bystrici © Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

  Partnerská knižnica v Banskej Bystrici