Nemecké študovne

Goetheho inštitút zriadil a podporuje v lokálnych knižniciach v Slovenskej republike nemecké študovne, v ktorých môžete nájsť tlačené a audiovizuálne materiály z Nemecka a o Nemecku.

Štátna vedecká knižnica
Pribinova 1
SK-04230 Košice (Kaschau)
Slovenská republika
Tel: +421 918 245898
Fax: +421 55 6222331
nagyova@svkk.sk
www.svkk.sk
Riaditeľ miestnej knižnice: PhDr. Darina Kožuchová
Vedúca Nemeckej knižnice: Ing. Viera Nagyová
Rok zriadenia: 1992

Štátna vedecká knižnica
Lazovná 9
SK-97558 Banská Bystrica
Slovenská republika
Tel: +421 48 4152020
Fax: +421 48 4124096
nemeckastudovna@svkbb.eu
www.svkbb.eu
Riaditeľka miestnej knižnice: PhDr. Blanka Snopková, PhD.
Vedúca študovne: Mgr. Katarína Šmelková
Rok zriadenia: 1994

Deutsche Schule Bratislava (kurz DSB)
Palisády 51
811 06 Bratislava
http://www.deutscheschule.sk/index.html
Kontakt: info@deutscheschule.sk,  sekretariat@deutscheschule.sk