Schaufenster Enkelgeneration

Sandra Kreisslová (*1981), Louchov

Sandra, narodená roku 1981 v Kadani, prežila svoje detstvo vo Vernérove a neskôr v Louchove v Krušných horách. Vyrastala dvojjazyčne - otec hovoril nemecky a matka česky. Obidva jazyky pre ňu majú rovnaký význam. Etnologička s nemecko-českou identitou žije a pracuje v Prahe.

Ondřej Hruška (*1982), Karlovy Vary


Ondrej, narodený roku 1982 v Karlovych Varoch, vyrastal s nemecky hovoriacou maminkou a babičkou. Nemecky už takmer vôbec nehovorí a sám seba chápe ako Čecha. Za jazyk, ktorý preňho bol určujúcim v priebehu štúdia, označil angličtinu. Ondrej vyštudoval ekonómiu a dnes žije a pracuje ako inžinier v Karlových Varoch.

Ines Goschalová (*1987), Chomutov

Ines sa narodila v roku 1987 v Kadani a vyrastala s nemecky hovoriacou maminkou a babičkou v Chomutove. I dnes, keď do Chomutova prichádza na pravidelnú návštevu, sa s matkou a babičkou baví v sudetskom dialekte. Ines chápe samu seba ako Nemku z Čiech. Žije a pracuje ako ošetrovateľka v bavorskom mestečku Eslarn.

Hana Filipčíková (*1989), Bělá pod Pradědem

Hana sa narodila v roku 1989 v Jeseníkoch. Študentka germanistiky, ktorá sama seba chápe ako "nemeckú Češku", vyrastala s nemecky hovoriacou maminkou a babičkou. Dnes Hana žije a študuje v Brne.