Schaufenster Enkelgeneration

Julia Barsukova, Tartu

Ako človek rozpozná, že má nejakú národnosť a nie inú? Ak sa človek zoznámi s jazykom svojich myšlienok a snov? Spomienky – je možné, že sú to slová a obraty, ktoré používa identita, aby definovala naše Ja a jasne vymedzila hranice medzi Mnou a ostatnými?
Volám sa Julia Barsukova a pochádzam z juhoestónskeho mesta Tartu.

Zarema Nikiforova, Tartu

Volám sa Zarema Nikiforova.
Je pre mňa veľmi dôležité, aby som niekde patrila. Keď nevieš, odkiaľ pochádzaš, tak si stratený. Pre mňa národnosť ale nie je len forma. Je to vždy zms viacerých vecí. Mám 28 rokov a som dospelá, ale napriek tomu niekedy bojujem so svojím sebavedomím. Možno to súvisí s tým mojím dlhým hľadaním vlastnej identity?