Schaufenster Enkelgeneration

Arnold Piklaps, Klaipėda

Arnold sa narodil v roku 1975 v Klaipede. Jeho obaja rodičia mali nemecké korene, v rodine sa po nemecky hovorilo málo, lebo v časoch Sovietskeho zväzu to radi nevideli. Arnold sa učil nemčinu ako druhý cudzí jazyk v škole. Teraz je vedúcim Domu Simona Dacha v Klaipede a angažuje sa v Spolku Nemcov a v evanjelickej cirkvi mesta. Sám seba vníma ako Nemca v Litve a svojej viacjazyčnosti prikladá veľký význam.

Indrė Norvilienė

Indrė sa narodila v roku 1985 v Klaipėde. Nikdy predtým sa nezamýšľala nad tým, čo to znamená byť Nemkou aj keď v Klaipede navštevovala školu pre nemeckú menšinu a angažovla sa v evanjelicko-luteránskej cirkvi. Nemecko je jej obľúbenou krajinou, v ktorej sa cíti dobre, ale Litva je jej domovom, pretože tu žije jej celá rodina.