Schaufenster Enkelgeneration

Kamila Manka, Lidzbark Warmiński

Kamila, narodená roku 1992 v meste Lidzbark Warmiński, je hrdá na svoje nemecké korene, považuje sa však za zmes nemeckej a poľskej kultúry. Východopruská kultúra je pre ňu a jej rodinu veľmi dôležitá. Kamila je členom Zväzu mládeže nemeckej menšiny a Zväzu východopruskej mládeže. Momentálne študuje environmentálne inžinierstvo na Varmsko-mazurskej univerzite v Olštýne.

Manuela Leibig, Prudnik

Manuela sa narodila v roku 1991 v Prudniku, doma hovorí prevažne sliezsky, ale cíti sa spätá so sliezskou, nemeckou a aj poľskou kultúrou a rečou. Dejiny jej rodiny, s ktorými súvisí aj jej záujem o históriu, sú úzko spojené s táborom v Łambinowiciach, v ktorom zahynula jej stará mať. Manuela študuje v Opele a bude z nej učiteľka nemeckého jazyka.

Roland Giza, Oppeln

Roland, narodený roku 1991 v Opole, sa sice cíti ako Poliak, ale uznáva, že nemčina je jazyk najbližší jeho srdcu, aj keď doma nemecky nerozpráva. Roland je predsedom Zväzu mládeže nemeckej menšiny, ktorý mu umožnuje zistiť, kým v skutočnosti je. Študuje environmentálne inžinierstvo na univerzite v Opole.

Weronika Raitza, Zabrze

Weronika, narodená v roku 1989 v Zabrze, sa už odmalička učila nemecký jazyk od starého otca. Považuje sa za obyvateľku Sliezska a nemecká kultúra je jej veľmi blízka. Novopečená germanistka by rada pracovala s Nemcami, aby mohla uplatniť svoje znalosti jazyka.