Schaufenster Enkelgeneration

Martin Kerner, Pécs

Martin sa narodil v Pécsi, kde aj študuje. Pokiaľ si spomína, doma hovoril v švábskom dialekte a okrem toho perfektne hovorí po nemecky a po maďarsky. Aj kvôli rodinným väzbám mu je najbližší švábsky dialekt, ktorý považuje za svoj materinský jazyk. Podľa Martina, neexistuje bez jazyka skutočná identita a je mu ľúto, že jeho materinskou rečou hovorí stále užší okruh ľudí.

Mónika Takács, Palotabozsok

Mónika sa narodila v roku 1991 a žije v Palotabozsok. Jej starí rodičia z matkinej strany sú Švábi. Aj keď sa začala nemčinu učiť až v škole, je pre ňu dôležité, zachovávať švábske tradície. Je hrdá na svoj pôvod, ktorý hrá v jej identite dôležitú úlohu. Monika je aktívnou členkou spoločenstva mladých maďarských Nemcov.

Zsanett Melcher, Nemesnádudvar

Zsanett sa narodila v roku 1988. Žije v maďarskej obci Nemesnádudvar a študuje na Germánskom inštitúte Univerzity Loránda Eötvösa. Raz by chcela pracovať ako učiteľka. Nedávno absolvovala učitelskú praxi vo Vzdelávacom centre maďarských Nemcov v meste Baja. Keď bola malá, hovorili s ňou jej prarodičia dunajskou švábčinou, jej rodičia s ňou naopak hovorili po maďarsky. Keď vyrástla, stávala sa maďarčina pre ňu dôležitejšou. Maďarčinu považuje za svoj materinský jazyk, ale cíti svoju príslušnosť k maďarským Nemcom. Je hrdá na svoj pôvod a na svoje znalosti nemčiny. Identita pre ňu znamená predovšetkým tradíciu, ale jazyk v nej hrá dôležitú úlohu.