Medzinárodný festival nemecky hovoriacich mládežníckych divadiel

„Hrdinovia – ja a tí ostatní“


Deväť divadelných skupín zo siedmich krajín sa stretlo od 5. do 8. júna 2014 v divadle Volksbühne Berlin na festivale nemecky hovoriacich mládežníckych divadiel.

Z regiónu strednej a východnej Európy to boli divadelné skupiny škôl PASCH z Dolného Kubína (Slovensko) , Tallinna (Estónsko) a Stanicka Wola (Poľsko), z juhozápadnej Európy sa zúčastnili skupiny z Rennes (Francúzsko), Lisabonu (Portugalsko) ako aj z Torrelavega a Barcelony (Španielsko). Na tému „Hrdinovia – ja a tí ostatní“ naštudovali žiačky a žiaci divadelné hry a priniesli ich na prezentáciu do Berlína.

Jednotlivé skupiny porozprávali z najrôznejších perspektív to, čo prežívajú – od mobbingu v škole cez odpor voči migrantom až k zážitkom a skúsenostiam počas školskej výmeny – expresívnymi, kreatívnymi a trefnými stvárneniami sa divákov veľmi dotkli. Nemeckú perspektívu reprezentovali divadelné skupiny StreetUniverCity Berlin a Roma – divadelná skupina – So keres?, ako aj mládežnícka divadelná skupina P14 z divadla Volksbühne Berlin. Na javisku sa teda objavili úplne odlišné hrdinky a hrdinovia.

Okrem vystúpení ponúklo desať umelcov a hercov rozmanité experimentálne divadlené workshopy: v bábkovom divadle počúvali povely žiakov vlastnými rukami zhotovení hrdinovia z penovej látky, v objektovom divadle ožili rôzne predmety. Učitelia, ktorí skupiny sprevádzali, spracovali inscenáciu Brechtových Der Jasager (Ten, čo hovorí áno) a Der Neinsager (Ten, čo hovorí nie) a umelec Dyko produkoval len pre divadelný festival verziu piesne Davida Bowieho Heroes (Hrdinovia) (v nemčine!) a nahral so žiakmi vlastnú verziu textu.

Všetci boli teda hrdinami – a určite nie iba na jeden deň!Všetky výsledky ako aj trailer si môžete pozrieť a vypočuť tu:
rumbo alemania - auf nach Deutschland