Učiť sa nemčinu na Goetheho inštitúte

Naučte sa po nemecky hravo, rýchlo a efektívne v príjemnej motivujúcej atmosfére.
 

Výhody kurzov na Goetheho inštitúte:

 • Profesionálni skúsení lektori
 • Garancia kvality nemeckou centrálou
 • Moderné a overené učebné metódy
 • Na kurzoch sa komunikuje od 1. hodiny
 • Naučíte sa konverzovať nemecky bez ostychu
 • Interaktívna tabuľa
 • Absolútna novinka - interaktívne tablety*
 • Online triedna kniha, cvičenia a doplňujúce informácie na internete
 • Flexibilný čas kurzov
 • Dostupná poloha v centre Bratislavy

Navyše získate ďalšie možnosti trénovať nemčinu zadarmo:

 • Raz týždenne hodina konverzácie a výslovnosti s nemeckou lektorkou
 • Rozsiahla knižnica s možnosťou online výpožičky elektronických kníh a magazínov
 • Možnosť vyhrať štipendium v Nemecku alebo na Slovensku
 • Spieltrieb - večery spoločenských hier v nemčine
 • Sprachencafe - konverzačná kaviareň raz mesačne
 • Kultúrne podujatia Goetheho inštitútu

*Pilotná fáza hybridného vyučovania NA Goetheho inštitúte

Goethe inštitút Bratislava ako jeden z prvých inštitútov na celom svete ponúka hybridnú formu výučby nemčiny ako cudzieho jazyka. Práca s tabletmi ponúka rozsiahle možnosti spoločnej práce učiteľov a žiakov na multimediálnych projektoch, študenti učivo nielen prijímajú, ale sami sa aktívne podieľajú na tvorbe vyučovania. Významnou prednosťou novej technológie je možnosť prispôsobiť tempo výuky individuálnym potrebám. Pre študentov sa dajú pripraviť audio dáta alebo filmy na rôznej jazykovej úrovni.

Až do konca semestra beží pilotná fáza v prvých dvoch kurzoch, od jesene sa má ponuka rozšíriť a od roku 2016 má hybridné vyučovanie tvoriť pevnú súčasť ponuky Goetheho Inštitútu Bratislava.