Kontakt a zápis

Kontakt a zápis © Miro Nìta

Kontakt a zápis

Máte záujem o naše jazykové kurzy alebo potrebujete ďalšie informácie? Zastavte sa v našej kancelárii jazykových kurzov,  a radi Vám poradíme.

Hodiny pre verejnosť
pondelok 13.30–17.00 hod
utorok 09.00–12.00 a 13.30–17.00 hod
streda 13.30–16.00 a 16.30–19.30 hod
štvrtok  13.30–17.00 hod
piatok 09.00–12.00 hod
Goetheho inštitút na Slovensku Vám ponúka extenzívne a intenzívne kurzy nemčiny. Po individuálnom stanovení úrovne začnete vyučovanie na vhodnom stupni. Ak nemáte žiadne predchádzajúce znalosti nemčiny, začnete automaticky na stupni A1.

Podľa vstupného testu a rozhovoru Vám vieme poradiť, aký kurz by sa pre Vás hodil na základe Vašich doterajších vedomostí a toho, čo sa chcete naučiť.

Náš vstupný test (písomná aj ústna časť) je bezplatný a môžete sa ho zúčastniť bez predchádzajúceho sa prihlásenia vo vypísaných termínoch. Iný termín je možný iba po dohode.

 

DODATOČNÝ ZÁPIS NA JESENNÉ JAZYKOVÉ KURZY

Trvanie jesenného trimestra:
od 19. septembra do 11. decembra 2018

Dodatočné termíny zápisu vrátane vstupného testu do kurzov jesenného trimestra 2018:

19. septembra a 20. septembra 2018: 13:30 - 16:30

Nový kurz v ponuke:

A1.1 pre dospelých - utorok a štvrtok o 17:15

Informačná brožúra vo formáte PDF na stiahnutie:
Informačná brožúra
Informačná brožúra 2

Poplatok za kurz sa hradí pri zápise, miesto v kurze Vám garantujeme po zaplatení poplatku.

Kontakt: Info-Bratislava@goethe.de

Spôsob platby:
V hotovosti alebo kartou

Možnosti odstúpenia od kurzu:
Z poplatku za kurz sa Vám odpočíta suma 30 Eur manipulačný poplatok, ak sa odhlásite v priebehu prvých dvoch týždňov od začiatku kurzu, v prípade Intenzívneho kurzu v priebehu prvých dvoch pracovných dní. 

Všeobecne platí: 
Minimálny vek pre účasť na našich kurzoch je 16 rokov (deti od 7 rokov). Jedna vyučovacia hodina trvá 45 minút - potvrdenie o účasti na našich kurzoch sa vystavuje vtedy, ak účastník absolvoval aspoň 75% vyučovacích hodín. Okrem oficiálneho potvrdenia o účasti v kurze s hodnotením nevystavujeme žiadne iné potvrdenia o výsledkoch kandidáta v kurze.

1. Platobné podmienky
1.1 Poplatok za kurz je splatný v plnej výške pri zápise. Platiť sa dá v hotovosti, alebo bankovou kartou.
1.2 Pokiaľ platbu za kurz neobdržíme včas, účastník stráca nárok na účasť v kurze.

2. Ceny
2.1 Ceny platné pri prihlásení sa na kurz a uvedené v príslušnom aktuálnom prospekte s ponukou kurzov Goetheho inštitútu sú súčasťou potvrdenia o zaplatení.
2.2 Účastníkom kurzov, ktorí pokračujú v návšteve kurzu aj v nasledujúcom trimestri, môže byť udelená zľava (podľa aktuálnych informácií).
2.3 Náklady na kúpu učebnice nie sú zahrnuté v cene kurzu.
2.4 Pre všetkých účastníkov kurzov platia znížené poplatky za skúšky.
2.5 Duplikát potvrdenia o zaplatení je možné obdržať najneskôr do 30.11.2018.

3. Vrátenie poplatku za kurzy a skúšky a podmienky ich stornovania
3.1 V prípade stornovania kurzu majú účastníci nárok na vrátenie poplatku za kurz do dvoch týždňov (pri intenzívnych kurzoch do troch dní) od začatia vyučovania. Stornovací poplatok je vo výške 40,-€.
3.2 Prihlásiť sa na skúšku je možné len na najbližší aktuálny termín. Presuny účasti na skúške na ďalší termín nie sú možné. Účastník musí v tomto prípade svoju účasť stornovať a opätovne sa prihlásiť na najbližší aktuálny termín konania skúšky. Pri stornovaní účasti na skúške si Goetheho inštitút ponechá 50% z aktuálnej ceny skúšky.
3.3 Pokiaľ sa jazykový kurz pre malý počet účastníkov nemôže konať, bude účastníkovi vrátený poplatok za kurz v plnej výške.

4. Zaradenie do kurzu/veľkosť skupín
4.1 Zaradenie do kurzu určitého stupňa prebehne na základe vstupného testu v inštitúte.
4.2 Naše skupiny majú najmenej 10 a najviac 15 účastníkov.
4.3 Pri menších skupinách sa upravuje počet vyučovacích hodín nasledovne: od 7 do 9 účastníkov má kurz 40 vyučovacích hodín a cena kurzu sa nemení.

5. Individuálne kurzy, kurzy v malých skupinách a firemné kurzy
5.1
V prípade, ze sa účastník kurzu nemôže zúčastniť niektorej vyučovace hodiny, je potrebné, aby odrieknutie termínu vyučovacej hodiny oznámil kancelárii jazykových kurzov najneskôr do 24 hodín od termínu konania kurzu. Pri pondelkových kurzoch akceptujeme odrieknutie termínu najneskôr v predchádzajúci piatok do 15:00.

6. Zodpovednosť Goetheho inštitútu – vyššia moc
Zodpovednosť Goetheho inštitútu a jeho pracovníkov za škodu sa obmedzuje na prípady úmyselného konania a hrubej nedbalosti. Goetheho inštitút nenesie zodpovednosť za výpadok svojich výkonov z dôvodu vyššej moci (napr. prírodná katastrofa, požiar a pod.), a okolností, ktoré sú mimo kontroly zmluvnej strany.