Rýchly prístup:

Preskočiť priamo na obsah (Alt 1) Preskočiť priamo na hlavnú navigáciu (Alt 2)
Vyhľadať kurz

Skupinový kurz online

Vždy a všade: učte sa po nemecky – online a podľa štandardov Goetheho inštitútu. Pre začiatočníkov aj pokročilých
Od 16 rokov

Vyhľadať kurz
Illustration einer Lerngruppe mit mehreren Teilnehmern
 • interaktívne precvičovanie v skupine
 • samostatné štúdium
 • začiatok kurzu v stanovenom termíne

Flexibilná výučba, pri ktorej nie ste sami

Chcete sa učiť po nemecky online? V takom prípade tu pre Vás máme online skupinový kurz nemčiny! S Vaším tútorom/tútorkou a ďalšími účastníkmi sa stretnete počas troch online vyučovacích jednotiek s dĺžkou 90 minút.

Medzi stretnutiami v reálnom čase máte príležitosť precvičiť si to, čo ste sa naučili, a samostatne vypracúvať online zadania. Tútor/tútorka Vás sprevádza počas celého kurzu a pravidelne od neho dostávate spätnú väzbu.
Vlastným tempom si precvičíte všetky jazykové zručnosti v rozsahu 44 hodín.

Približne 4 týždne pred začiatkom kurzu Vám zdarma pošleme vstupný test. Na základe jeho výsledku Vás zaradíme do príslušného stupňa online skupinového kurzu (A1, A2, B1, B2 alebo C1) a absolvujete jeho čiastkovú úroveň
 • Úroveň
  A1-C1

 • Začiatok
  september, január, apríl

 • Dĺžka
  3 mesiace

 • Počet vyučovacích hodín za týždeň
  3 hodiny samoštúdia týždenne, 3 stretnutia v reálnom čase počas kurzu

 • Účastníci
  max. 15

 • Prístup k učebnej platforme
  3 mesiace

 • Cena
  250 €

Takto to funguje

Učebná platforma
Váš online skupinový kurz nemčiny je rozdelený do rôznych kapitol, ktoré sa venujú každodenným a aktuálnym témam a sprostredkúvajú vhodné slovíčka a gramatiku. Budete sa učiť prostredníctvom rozličných online cvičení, napr. vo formáte videí, obrázkov, audionahrávok, textov na čítanie či doplňovanie. Výučba bude prebiehať tak samostatne, ako aj v skupine. Dôležité sumáre k rozličným témam online kurzu budete mať k dispozícii na stiahnutie.

Podpora zo strany vyučujúceho
Dlhšie písomné úlohy odovzdáte e-mailom svojmu vyučujúcemu, ktorý ich skontroluje a poskytne Vám podrobnú spätnú väzbu. V prípade otázok môžete cez fórum komunikovať s členmi Vašej online učebnej skupiny alebo sa e-mailom obrátiť na Vášho vyučujúceho.

Online vyučovanie počas stretnutí v reálnom čase
So svojím vyučujúcim a s ostatnými účastníkmi kurzu sa stretávate v čase vyučovacích hodín vo vašej virtuálnej učebni. Tu sa cielene precvičuje hovorenie v nemčine.
Gruppe und Lerner an Laptop
© Goethe-Institut

Jednoducho to vyskúšajte zdarma

Zoznámte sa s našou učebnou platformou. Zdarma tu máte k dispozícii rozličné témy na rôznych úrovniach.
Begrüßung © puhhha/ Shutterstock

Skúšobná kapitola A1 štart Ahoj, ako sa máš?

Tu sa naučíš pomenovať jednotlivé časti dňa, ako správne po nemecky pozdraviť a ako sa predstaviť.

Essen und Trinken © marilyn barbone / Adobe Stock

Skúšobná kapitola A1 začiatočníci Nakupovanie a stravovanie

Tu sa naučíš slovíčka k téme jedlá a nápoje a ako udávať množstva pri nakupovaní.

Ein Kellner weist ein junges Paar im Restaurant an ihren Tisch. Foto: Goethe-Institut/Bernhard Ludewig

Skúšobná kapitola A2 V reštaurácii

Tu sa naučíš ako si objednať v reštaurácii, vypýtať si účet a dať prepitné.

Poradenstvo cez telefón: +421 259204-311 Poradenstvo cez e-mail: info-bratislava@goethe.de