Naše kurzy

Formáty kurzov Prezenčné kurzy Blended Learning Online Kurzy
Učiť sa v Goetheho inštitúte 100% 50%
Učiť sa online 50% 100%
Osobné poradenstvo učiteľom
Príprava na certifikáty Goetheho inštitútu
Flexibilné zadelenie času
Virtuálna učebňa
Multimediálne vyučovanie
Viac informácií Viac informácií o prezenčných kurzoch Viac informácií o Blended Learning Viac informácií o online kurzoch
  Termíny a poplatky Termíny a poplatky Termíny a poplatky