Naše kurzy

Formáty kurzov Online kurzy Prezenčné kurzy
Učiť sa v Goetheho inštitúte 100%
Učiť sa online 100%
Osobné poradenstvo učiteľom    
Príprava na certifikáty Goetheho inštitútu    
Flexibilné zadelenie času  
Virtuálna učebňa    
Multimediálne vyučovanie    
Viac informácií Viac informácií o online kurzoch  
  Termíny a poplatky Termíny a poplatky