Blended Learning
A1–C2

Bližšie informácie o kurze

Popis kurzu
Dĺžka kurzu:
11 týždňov
Začiatok: 3x za rok
Frekvencia: 1 alebo 2 termíny v týždni
Vyučovacie jednotky á 45 minút (VJ): 22 vyuč. jednotiek prezenčne a 22 vyuč. jednotiek online
Účastníci: 15 poslucháčov
 

Ako to funguje?


Prezenčná výučba tvorí 50 % celého kurzu. Učíte sa bežným spôsobom v triede s vyučujúcim.

Počas online štúdia pracujete online a používate interaktívnu učebnú platformu Goetheho inštitútu, na ktorej je Vám pravidelne k dispozícii tútor. Čas a miesto štúdia si môžete zvoliť individuálne a podľa svojich potrieb.

Vyučujúci pravidelne sleduje plnenie online úloh počas celého kurzu, poskytuje spätnú väzbu a individuálne výučbové odporúčania.

Spoločne s ostatnými účastníkmi budete spracovávať rôznorodé kooperatívne úlohy.

Kurz trvá 11 týždňov a ponúka Vám možnosť intenzívneho štúdia a rozvoja Vašich znalostí nemeckého jazyka.

Výška poplatku za kurz je rovnaká ako poplatok za štandardné kurzy. Kombinované kurzy majú rovnaké stupne úrovní ako bežné kurzy.

Po každom trimestri sa môžete rozhodnúť, či chcete ďalej pokračovať v tomto formáte, alebo sa zaradíte do štandardného kurzu. Po absolvovaní dostanete potvrdenie Goetheho inštitútu o účasti na kurze. 

Technické požiadavky:
Operačný systém Windows a Mac OS a mobilné zariadenia (tablet, smartphone).