Štúdium v Nemecku Maturita doma, bakalár v Nemecku

Study in Germany

Maturanti zo zahraničia majú rôzne možnosti ako si splniť svoj sen o štúdiu v Nemecku. Aké jazykové a odborné schopnosti (znalosti) si so sebou musia priniesť? A čo musia vzdelávacie inštitúcie v ich rodných krajinách vedieť, aby im optimálne (vhodne) poradili?

Kto sa chce v Nemecku zapísať na bakalárske štúdium, musí si so sebou priniesť znalosti nemčiny. Vysoké školy od uchádzačov a uchádzačiek vyžadujú doklady (dôkazy) o zložení skúšky (certifikátu) Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH) alebo Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF), na ktoré sa môžu žiaci pripraviť napríklad v rodnej krajine alebo v rámci letných škôl alebo jazykových kurzov v Nemecku. A aby boli považovaní rovnako ako nemeckí maturanti za „štúdiaschopných“, musia záujemcovia dokázať, že majú príslušné odborné a pracovné vedomosti. Žiaci z krajín EÚ to dokazujú zahraničnými Hochschulzugangsberechtigungen, ktoré majú rovnakú váhu ako maturita v Nemecku. Záujemcovia z iných krajín musia použiť okľuku. Môžu sa prihlásiť na Vorstudium (predštúdium?) na jednej z Studienkolleg, alebo začať štúdium daného oboru vo svojej rodnej krajine, kým ich nepreložia na štúdium rovnakého oborudo Nemecka.

Priamy vstup na nemeckú vysokú školu
 

Od roku 2012 majú maturanti, ktorých maturita nezodpovedá tej nemeckej, šancu získať priamy vstup na vysokú školu v spolkovej krajine Nordhein-Westfallen. Je to umožnené vďaka zmene v nordhein-westfallskom vysokoškolskom poriadku. Hans-Joachim Althaus je vedúci TestDaF-inštitútu a Geschäftsfuhrer Spoločnosti pre akademickú prípravu študentov a vývoj testov (?). Hovorí: Okľuku okolo Studienkollegs alebo začatím štúdia v domovine môže byť v porovnaní s americkým alebo anglickým vysokoškolským systémom veľmi náročný. To vedie k tomu, dass wir im Wettbewerb um ausländische Studierende schlecht abschneiden. Preto je pozitívne, že už sa nepozeráme iba na vzdelávací systém danej krajiny, ale na jednotlivé schopnosti a nadania uchádzača o štúdium. Althaus optimisticky verí, že ostatné spolkové krajiny ich budú nasledovať. Popri maturite z rodnej krajiny musia uchádzači o Direktzugang dokázať ich štúdijné schopnosti Testom pre zahraničných študentov (TestAS) a zúčastniť sa propedeutickej prednášky danej vysokej školy.

Studienbrücke Nemecko

Päť vysokých škôl sa zúčastnilo na programe Nordhein-Westfallenu, aby vyvinuli ensprechende Piloten pre novú možnosť priameho prístupu (Direktzugang). Tam sa teraz môžu uchádzať o štúdium maturanti túžiaci po štúdiu v nemecku z celého sveta – napríklad z Ruska a Ukrajiny. Aby boli vybraní a správne pripravení na test schopností tí najlepší kandidáti, vyvinul Goetheho Inštitút v Moskve štipendijný program „Studiumbrucke Deutschland“. Do programu patria jazykové kurzy, rovnako ako príprava a vykonanie TestDaF, ale aj štúdijné poradenstvo, interkulturálny tréning a skúška TestAS vrátane prípravy. Veľká časť ponúkaného programu prebieha počas školských prázdnin. „Drvivá väčšina nemecky sa učiacich v Rusku a Ukrajine považuje Nemecko ako miesto Studienstandort (ako miesto pre štúdium, miesto kde študovať?) za zaujímavé, avšak až doteraz bol prístup ku bakalárovi ťažký“, hovorí Anne Renate Schönhagen, ktorá vedie Spracharbeit a koordinuje projekt Studienbrücke v Goetheho Inštitúte Moskva. Program spolupracuje s univerzitami v mestách Bochum, Duisburg-Essen, ako aj s technickou univerzitou v Dortmunde. „Žiaci – a ich rodičia – sa rozhodujú, ktorá cudzia reč je spojená s najlepšími kariérnymi možnosťami. Tým, že Studienbrücke ponúka zaujímavý program a výhľad na štúdium v Nemecku, poskytuje nemecky sa učiacim dodatočnú motiváciu“, hovorí Schönhagen.

Informovať zahraničných učiteľov

Veľa expertov sa zhoduje: Pokiaľ ide o poskytovanie informácií a motivácie pre štúdium v Nemecku, mali by v budúcnosti zohrávať učitelia dôležitejšiu rolu. Preto musia učitelia a učiteľky vedieť, že Nemecko má záujem o zahraničných žiakov. Môžu sa napríklad v anabin-databáze, portálu pre ohodnocovanie zahraničných Bildungsabschlüsse, informovať o Zugangswege, ktoré by zaujímali ich vlastných žiakov. A v neposlednej rade môžu žiakom – a ich rodičom – vysvetliť, prečo sa oplatí ovládať nemčinu a študovať  Nemecku. Maria Horschig je v Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) zodpovedná za online marketing kampane „Štúdium v Nemecku – krajina nápadov“. Vie, aké je dôležité zaujať žiakov autentickými informáciami o štúdiu v Nemecku: „Je obzvlášt dobré, keď učitelia umožnia svojim žiakom Nemecko „zažiť“, teda dať im na vyučovaní možnosť na vlastnej koži spoznať nemeckú kultúru. Odporúča sa mit emotionalen Bewegtbildern und Informationen von Gleichaltrigen zu arbeiten (pracovať emotívnymi videomateriálmi a informáciami o deťoch rovnakého veku?), ktoré možno nájsť napríklad na stránke, blogu, Facebook-stránke a na YouTube kanáli Study in Germany“, hovorí Horschig. DAAD poskytuje mnohé nápomocné brožúry, na ktoré sa môžu učitelia obrátiť.