ME vo futbale 2016: STRELA DO ČIERNEHO VO VYUČOVANÍ NEMČINY

Futbalová lopta v rukách
Štartovací výkop na Majstrovstvách Európy vo futbale
Čoskoro budeme svedkami štartovacieho výkopu na Majstrovstvách Európy vo futbale. Premeňte svoju triedu na futbalový štadión s učebnými materiálmi k ME vo futbale 2016.

 


Majstrovstvá Európy vo futbale začínajú 10. júna vo Francúzsku. Výnimočná udalosť rovnako pre mládež a aj skôr narodených. Prečo teda nenadviazať na túto udalosť, ktorá je momentálne v centre záujmu mládeže?

Futbal ako motivačný faktor

Krátko pred letnými prázdninami je ťažké motivovať žiakov a žiačky k učeniu. Ale čo by sa stalo, keby ste učebňu premenili na futbalový štadión? Futbal a radosť zo športu su témy, ktoré oslovujú väčšinu mládeže. Zároveň sa vynikajúco hodia na projektovú prácu počas vyučovania. Jugendliche mit Fußball in der Hand Fußball und Sport sind motivierende Themen für Jugendliche | © JackF - Fotolia.com Stellen Sie zum Beispiel die deutsche Nationalmannschaft vor oder lassen Sie die Klasse das letzte Spiel ihrer Lieblingsmannschaft kommentieren.

Pri príležitosti Majstrovstiev Európy vo futbale 2016 vytvoril Goetheho inštitút v Paríži rozsiahle a bezplatné učebné materiály vrátane metodických pokynov pre učiteľov. Materiály sú vhodné pre jazykové úrovne A1+ a B1+.

Športový prenos v triede

Téme futbalu sa môžete spolu s vašou triedou venovať na dvoch rozličných jazykových úrovniach (A1+ und B1+). Obsah oboch úrovní je rovnaký: Pracovné listy na seba navzájom nadväzujú a pripravia žiakov a žiačky na zinscenovanie televízneho alebo rádiového vysielania vo forme športového prenosu. Pracovné listy sa môžu samozrejme použiť aj jednotlivo podľa cieľa vyučovacieho procesu.
 
Rozvíjajú sa všetky štyri komunikačné zručnosti, pričom sa dôraz kladie na ústny prejav. Žiačky a žiaci sa učia relevantnú slovnú zásobu, opakujú dôležité vetné konštrukcie a oveľa viac.

Témy materiálov A1+ Unterrichtsmaterialien A1+ © Goethe-Institut Paris
  • Krajiny – jazyky – národnosti
  • Predstavovanie osôb
  • Rozpisy zápasov (dátumy, časy)
  • Moja rodina je tím atď.

Učebné materiály si môžete stiahnuť tu:
A1+Arbeitsblätter und Lehrerhandreichung (PDF)

Témy materiálov B1+
  • Predstaviť hráča/hráčku
  • Správy o zápasoch
  • Bundesliga v rádiu
  • Dojmy z hry atď. 
Učebné materiály si môžete stiahnuť tu:
B1+Arbeitsblätter und Lehrerhandreichung (PDF)

Audio súbory k pracovným listom A 1.6 a  B1.5

Počúvajte mená futbalových klubov
Audio wird geladen

Prevratný zápas
Audio wird geladen


Okrem toho vytvoril Goetheho inštitút v Paríži brožúru k Majstrovstvám Európy vo futbale 2016, ktorú je možné použiť predovšetkým vo francúzsky hovoriacich krajinách:
EM-Broschüre (PDF)

Prajeme Vám a Vašim žiakom veľa zábavy pri športových prenosoch.


 
Eva Korb pracuje ako koordinátorka práce s verejnosťou, reklamy a multimédii v Goetheho inštitúte v Paríži a je zodpovedná za rôzne projekty v rámci ME vo futbale 2016 vo Francúzsku.

Goethe-Institut e. V., Redaktion Magazin Sprache
jún 2016

Máte otázky k tomuto článku? Napíšte nám!

Linky k téme