NEMČINA PRE TEBA UČENIE V CELOSVETOVEJ KOMUNITE

Súťaž – súťažiaca Yashashree Devdikar so žiačkami Sinhgad City School v indickom Pune
Súťaž – súťažiaca Yashashree Devdikar so žiačkami Sinhgad City School v indickom Pune | Foto (výsek): © Yashashree Devdikar

Komunita „Nemčina pre teba“ ponúka veľa možností pútavého stvárnenia jazykového vyučovania. Učitelia mali v rámci súťaže čo najlepšie integrovať online platformu do vyučovania nemčiny ako cudzieho jazyka.
 

Nemčina pre teba je bezplatná online komunita Goetheho inštitútu pre tých, ktorí sa učia a vyučujú nemčinu celosvetovo. Členom sú k dispozícii online cvičenia a interaktívne didaktické hry pre všetky jazykové úrovne, na precvičovanie a upevňovanie nemčiny. Vo fórach na konkrétne témy alebo na chate sa môžete navzájom spoznať a môžete si navzájom pomôcť pri otázkach týkajúcich sa Nemecka alebo nemčiny. Prostredníctvom „Nemčiny pre teba“ môžete uzavrieť taktiež partnerstvo pri učení. Možnosti samoštúdia a zdieľanie s ostatnými poskytujú mnohé podnety pre výučbu nemčiny.

Opakovať a precvičovať

Ako môžu učitelia použiť v praxi „Nemčinu pre teba, ukazujú príspevky víťazov súťaže učiteľov – Nemčina pre teba vo vyučovaní. V rubrike „Učenie“ sú k dispozícii cvičenia a didaktické hry, ktoré nadväzujú na prostredie študentov a môžu byť použité ako doplnkový materiál k témam vyučovania. Interaktívna gramatika, bežný život v Nemecku alebo hudobné videá známych skupín – vyhľadávací filter pomôže zvoliť vhodné úlohy pre rôzne jazykové úrovne, okruhy tém, (video, audio, text) a oblastí jazykových kompetencií (gramatika, počúvanie, čítanie, slovná zásoba). Začiatočníci môžu urobiť prvé kroky v bežnej komunikácii ako aj pri opakovaní na základe krátkych video scénok z bežného života, či už v pekárni alebo v rozhovoroch o športových aktivitách. Toto ukazuje napríklad nápad Yashashree Devdikar z Sinhgad City School v Pune/India (jeden zo šiestich príspevkov, ktoré sa umiestnili na treťom mieste.

Yashashree Devdikar používa rozhovory o športových aktivitách vo vyučovaní Yashashree Devdikar používa rozhovory o športových aktivitách vo vyučovaní | Foto (výsek): © Yashashree Devdikar

Sprístupnenie a prehĺbenie tém

Pokročilí študenti sa oboznámia s úlohami týkajúcimi sa politiky, spoločnosti, kultúry alebo techniky s cieľom priblížiť sa typicky nemeckým témam ako je Berlínsky múr. Aktuálne otázky a diskusie so súvisiacou slovnou zásobou budú taktiež odprezentované. Takto využila Zuzana Marková (1. miesto), honorárna učiteľka nemčiny na Goetheho inštitúte v Bratislave, doplnkové úlohy k putovnej výstave Goetheho inštitútu Premýšľať – učiť sa od prírody. Žiaci a žiačky sa môžu už vopred  zoznámiť so štyrmi živlami – oheň, zem, voda a vzduch, aby sa predpripravili na komplexnú tematiku výstavy – pokrok a ochrana životného prostredia. Pripravia si vlastné myšlienky a názory, ktoré neskôr prediskutujú a zareflektujú v komunite s ostatnými študentmi nemčiny celosvetovo

Spoznať sa a zdielať

Okrem toho ponúka „Nemčina pre teba“ členom rozličné možnosti nadväzovania kontaktov – prostredníctvom komentárov k jednotlivým cvičeniam, na fórach, skupinách alebo na chate. Tu sa môžete pýtať, zúčastniť sa diskusie, pomáhať iným alebo písomne komunikovať s ostatnými partnermi. Témy o ktorých sa diskutuje odzrkadľujú, čo je pre študentov nemčiny dôležité. Skupiny sa zaoberajú významom  slov, Berlínom, televíznymi seriálmi alebo tým, čo kto robil cez víkend.

Ako miesta dialógu, spolupráce a autentického používania jazyka je možné túto komunikáciu všestranne využiť vo vyučovaní.

Fórum „Nemecko aktuálne“ predstavuje napríklad východiskový bod pre nápad Natálie Sizova zo Štátnej technologickej univerzity Kostroma v Rusku (2. miesto). Používa príspevky členov ako impulz na podporu svojich žiačok a žiakov podľa ich vlastných záujmov – čítanie, písanie a výmena názorov.
 

Taktiež je možné tvoriť ankety alebo rešerše či už na na fóre alebo v skupine. Obzvlášť medzikultúrna výmena a porovnania sa ľahko presadzujú medzi medzinárodnými používateľmi globálnej platformy. Taktiež je to vhodné miesto na zodpovedanie otázok z vyučovania: nejasnosti z kontroverzných tém, otázky porozumenia, ktoré je ťažko uchopiť prostredníctvom iných médií. Tak si v komunite vysvetľujú učitelia nemčiny napríklad význam pojmu „Sozialschmarotzer“ alebo diskutujú o používaní synoným „Nachspeise“ a „Dessert“.
 

MotivaČné faktory, autonómia a autenticita

Ako interaktívna online-komunita predstavuje „Nemčina pre teba“ protiklad k štruktúrovanému vyučovaniu nemčiny podľa učebných plánov na školách, jazykových školách a iných jazykových inštitúciách. Študenti môžu pracovať samostatne alebo v spoločenstve autonómne a individuálnym tempom, venovať sa svojim záujmom a neformálne spolu komunikovať. Roly môžu zmiznúť a študenti sa môžu stať učiteľmi, tým že zdieľajú svoje vedomosti v komunite. Komunikujú, vedú skutočné rozhovory a tvoria medziľudské vzťahy.

Je sprístupnený iný spôsob učenia a môže sa využiť a urobiť vyučovanie pestrejšie a tým aj viac oslovujúcejšie. Používanie “Nemčiny pre teba” motivuje k tomu, aby sa komunita používala samostatne mimo vyučovania. Komunikačné funkcie umožňujú vytvorenie premostenia medzi situáciami v učebnici s reálnym používaním jazyka.