IDT 2017 Nemčina ako hlas v zbore

Generálny tajomník Johannes Ebert a Marianne Hepp (Prezidentka medzinárodného zväzu učiteľov nemčiny/IDV) spolu so zástupkyňami a zástupcami organizačného tímu | Foto: Bernhard Ludewig
Generálny tajomník Johannes Ebert a Marianne Hepp (Prezidentka medzinárodného zväzu učiteľov nemčiny/IDV) spolu so zástupkyňami a zástupcami organizačného tímu | Foto: Bernhard Ludewig | Foto: Bernhard Ludewig

Vyvrcholením 50-ročného výročia celosvetovo najväčšej odbornej konferencie zameranej na nemčinu ako cudzí jazyk a druhý jazyk bolo prijatie rezolúcie. Vo švajčiarskom Fribourgu 1700 učiteľov odsúhlasilo intenzívnejšie prepojenie pôvodného jazyka migrantov s koncepciou svetového vyučovania.
 

Medzinárodná konferencia učiteľov nemčiny (IDT), ktorá sa konala začiatkom augusta vo švajčiarskom Fribourgu, patrí k najdôležitejším podujatiam v odbore. Je vynikajúcou príležitosťou na výmenu názorov učiteľov nemčiny z piatich kontinentov a ich akademickými kolegami. Každé štyri roky, vždy v inej krajine diskutujú spolu o spoločenskom vývoji a metódach vyučovania.
 

 • Účastníci konferencie prezentujú svoje najobľúbenejšie nemecké slová v PASCH-net stánku počas PASCH-fóra IDT, Foto: Bernhard Ludewig Foto: Bernhard Ludewig
  Účastníci konferencie prezentujú svoje najobľúbenejšie nemecké slová v PASCH-net stánku počas PASCH-fóra IDT, Foto: Bernhard Ludewig
 • Účastníci IDT, Foto: Bernhard Ludewig Foto: Bernhard Ludewig
  Účastníci IDT, Foto: Bernhard Ludewig
 • Uvítací prejav Johannesa Eberta, Foto: Bernhard Ludewig Foto: Bernhard Ludewig
  Uvítací prejav Johannesa Eberta, Foto: Bernhard Ludewig
 • Účastníci IDT, Foto: Bernhard Ludewig Foto: Bernhard Ludewig
  Účastníci IDT, Foto: Bernhard Ludewig
 • Monaco Swing Ensemble na recepcii Goetheho inštitútu, Foto: Bernhard Ludewig Foto: Bernhard Ludewig
  Monaco Swing Ensemble na recepcii Goetheho inštitútu, Foto: Bernhard Ludewig
 • Účastníci IDT, Foto: Bernhard Ludewig Foto: Bernhard Ludewig
  Účastníci IDT, Foto: Bernhard Ludewig
 • Miesto konania konferencie, Foto: Bernhard Ludewig Foto: Bernhard Ludewig
  Miesto konania konferencie, Foto: Bernhard Ludewig
 • Stánok Goetheho inštitútu, Foto: Bernhard Ludewig Foto: Bernhard Ludewig
  Stánok Goetheho inštitútu, Foto: Bernhard Ludewig
Na 16. konferencii, 50 rokov po prvom stretnutí v roku 1967, bola prijatá jazykovo-politická rezolúcia s mottom: „Postaviť mosty – spájať nemčinou: ľudí – miesta – kultúry“. Jej obsahom je nová programová línia vo vyučovaní jazykov a výskume cudzích jazykov. V budúcnosti by mali pôvodné jazyky prisťahovalcov zohrávať kľúčovú úlohu v koncepcii vyučovania nemčiny. Význam „zboru“ vysvetľuje Marianne Hepp, čestná prezidentka Medzinárodného zväzu učiteľov nemčiny (IDV): „Nemčina nebojuje o svoje miesto, ale je jedným z hlasov v zbore jazykov. Jazykové kultúry sa vo svete čoraz viac približujú. Okrem toho je veľa krajín, kde sa používajú viaceré jazyky.“

Nové formáty vo vyučovaní nemčiny

Výzvou pre učiteľov je vypracovanie podrobných osnov využitia viacjazyčnosti vo vyučovaní nemčiny ako cudzieho jazyka a druhého jazyka. Príležitosť na diskusiu o spojení teórie, výskumu a praxe poskytuje 30 prednášok a sekcií s rôznym zameraním. Nový formát ponúkajú didaktické ukážky. V krátkych videách dokumentujú učitelia kolegom špecifické podmienky, ktoré ovplyvňujú vyučovanie. Napríklad v Indii nie sú výnimkou triedy aj s 80 žiakmi.

Zásady, odporúčania a požiadavky rezolúcie sa zameriavajú na podporu nemčiny v odbornom a ďalšom vzdelávaní prisťahovalcov, bez ohľadu na krajinu pôvodu a status trvalého pobytu. Zároveň ide o výzvu politikom, vyčleniť viac prostriedkov na počiatočnú školskú integráciu detí a mládeže prisťahovalcov.

O dôvodoch účasti Goetheho inštitútu hovoril jeho generálny tajomník Johannes Ebert. Okrem premietania filmov, prednášok a výstavy „Nemecko krajina vynálezcov“ je prínosom Goetheho inštitútu pedagogická prax, keďže jednou z jeho hlavných kompetencií je ďalšie vzdelávanie učiteľov. „Spojenie vedeckých poznatkov a reagovanie na potreby praxe je špecialitou IDT a posúva vyučovanie nemčiny celosvetovo vpred“, zdôraznil Johannes Ebert. Keďže v mnohých krajinách je nedostatok učiteľov nemčiny, je spolupráca ako táto nevyhnutná: „Budúcnosť vyučovania nemčiny ovplyvnia aj synergie, ktoré vzniknú úzkou spoluprácou stredne veľkých organizácií ako je Goetheho inštitút s Medzinárodným zväzom učiteľov a Národným zväzom učiteľov.“