Tvorba videí na vyučovaní Študenti za kamerou

Tvorba vlastných videí na vyučovaní motivuje študentov.
Tvorba vlastných videí na vyučovaní motivuje študentov. | Foto (výsek): Rasulov © Adobe Stock

Už ste určite použili video na vyučovaní. Ale skúsili už študenti vytvoriť video samostatne? Tipy ako na to a náučné videá Vám pomôžu s ich zaradením do vyučovania. 

Smartfóny umožňujú jednoduchú, finančne nenáročnú výrobu nahrávok a videí. Každý môže vytvárať videá a tieto zdielať na platformách ako YouTube a Vimeo alebo aplikáciách ako WhatsApp. Participácia vo význame účasti na verejnej debate je takto jednoduchšia.

Ale čo to znamená pre vyučovanie nemčiny ako cudzieho jazyka? Učitelia až donedávna používali videá a filmy prevažne v kombinácii s receptívnymi úlohami alebo ako príležitosť na konverzáciu. Teraz si môžu študenti aj sami vyskúšať vytváranie videí na vyučovaní. Študenti sú potenciálnymi tvorcami médií. Tento potenciál je obrovský pre podporu spolupráce, samostatné učenie a projektovú dokumentáciu – je potrebné, aby študenti mali návod a poznatky potrebné pre tvorbu videí na vyučovaní.
 

Použitie videí v jazykovom vyučovaní

Okrem vyššie spomenutých aspektov existujú aj ďalšie výhody práce s videami na jazykovom vyučovaní:
  • S videami je možné pracovať na všetkých jazykových úrovniach receptívne a produktívne. Ako pri všetkých ostatných aktivitách je dôležité vnútorne diferencované plánovanie.
  • Videá sú obľúbené. Pre študentov je motivujúce zaoberať sa obsahom videí alebo dokonca ich vytvárať.
  • Učitelia môžu prostredníctvom videí vytvoriť vyučovanie zamerané na študentov: pri výbere vhodných videí je možné zohľadniť záujmy študentov a taktiež pri samostatnej tvorbe je možné vniesť do videí individuálne záujmy.
  • Neformálne a formálne vyučovanie sa dá pri tvorbe videí navzájom dobre prepojiť.
  • Možnosť opakovaného prehrávania jednotlivých úsekov videí, podporuje učenie vo vlastnom tempe.
  • Vytvorenie titulkov k videám môže byť súčasťou aktivity na vyučovaní. Takto sa dá precvičiť výslovnosť ako aj počúvanie s porozumením.

Dva didaktické scenáre

Upevňovanie slovných spojení a slovnej zásoby zachytením zadaných dialógov
Kto to nepozná, obsah lekcie je dôležitý, ale študenti sa nudia pri vypĺňaní zadaných cvičení. Musia sa nevyhnutne učiť slovíčka  a slovné spojenia, ale nerobia to. V tomto bode máte šancu odľahčiť vyučovanie úlohami k videám, ktoré sú k dispozícii alebo natáčaním vlastných videí a zároveň takto súčasne lepšie dosiahnuť vyučovacie ciele. Konkrétny príklad spojenia lekcie (Úroveň: B1 / Učebnica: Menschen / Téma: Žiadosť o zamestnanie) s nenáročnou prácou na videu nájdete tu:
Tvorba titulkov s cieľom podpory výslovnosti a počúvania s porozumením
Tiež sa často stáva, že študenti vytvoria video, ale je ťažké mu porozumieť. Aby si študenti dávali pozor na zrozumiteľnosť ich formulácii, môžu ako cvičenie vytvoriť titulky k videám svojich spolužiakov. Ako pracovať s YouTube editorom (je voľne dostupný), aby ste docielili lepšiu výslovnosť a podporu počúvania s porozumením sa dozviete tu:

Tipy pre tvorbu videí

Audio: najpohodlnejšie je, keď študenti používajú mikrofón mobilného koncového zariadenia. Popri tom sa často zaznamenajú zvuky z okolia. Z tohto dôvodu odporučte študentom, aby natáčali videá v pokojnom prostredí.

Výrez obrazu a pohyb kamery: Tu platí, že menej je viac. Čím je väčší výrez, tým lepší je vizuálny input. Pozadie potom rýchlo pôsobí neprehľadne. Preto by sa mal výrez obrazu sústrediť na nositeľov deja. Kamera by sa mala držať čo možno najrovnejšie, bez veľa prerušení a bez prudkého kývania pri natáčaní. Toto môže na divákov pôsobiť iritujúco. One-Shot-videá sú ideálne, keď s tvorbou videí práve začínate.

Osvetlenie: kombinácia prirodzeného a umelého osvetlenia je ideálna pre tvorbu videí na mobilných koncových zariadeniach. Odporúča sa vyvarovať silných svetelných kontrastov.

Príbeh: každé video rozpráva vždy jeden príbeh. Výstavba príbehu je rozhodujúca – aj nezainteresovaní by ju mali pochopiť. Toto pravidlo by mali mať študenti na zreteli pri natáčaní.

Preceňovanie a podceňovanie: úlohou učiteľa je podporovať tvorbu náročných videí. Aby študenti zažili pocit úspechu, mali by začať s tvorbou jednoduchých videí a mali by sa vyhnúť komplexným video projektom – pretože tieto vyžadujú veľa kreativity, technického know-how a tímovej práce. Pri vyučovaní nemčiny ako cudzieho jazyka k tomu pribudnú ešte jazykové aspekty. Tvorba videí by sa z tohto dôvodu mala zameriavať na obsah vyučovania. Aby sme študentov neprecenili, prípadne nepodcenili, môžete im navrhnúť rôzne možnosti  - od predčítania daných dialógov, zmeny usporiadania dialógov až po improvizovaný dialóg.

Učiteľ ako kouč: mali by ste radiť a poskytovať spätnú väzbu skupinám študentov pri plánovaní a realizácii tvorby videí. Ak sa skupina vzdiali od zmyslu úlohy, mali by ste zasiahnuť aj k otázke obsahu.

Autorské práva: obzvlášť mladí ľudia pociťujú chuť dokresliť natočené video známou hudbou alebo doplniť filmovými ukážkami. Môže sa však používať len materiál, ktorý si študenti vytvorili alebo ktorý je možné stiahnuť si bez licencie na internete. Aby sa minimalizovalo riziko porušenia autorských práv, môžu študenti pracovať aj s aplikáciou Applikation Adobe Spark. Tam možno nájsť produkty bez licencie.

Pozor mobing: nevhodné poznámky v rámci skupiny ako aj anonymné komentáre užívateľov k vytvoreným videám môžu negatívne ovplyvniť vyučovací proces. Aby ste sa tejto situácii vyhli, k dispozícii sú nasledujúce možnosti: 
  1. Vo videách nevystupujú žiadne osoby.
  2. Vy rozhodnete, či videá budú prístupné pre verejnosť a či ich bude umožnené komentovať, samozrejme so súhlasom študentov.
  3. Videá budú uložené na bezpečných miestach, napríklad v uzavretej študijnej platforme.
Už ste vytvorili video na vyučovaní? Svoje skúsenosti môžete zdielať v komentároch!