Ďalšie informácie

Späť na Goethe-Zertifikat B2

Krok za krokom: moduly

Skúška Goethe-Zertifikat B2 pozostáva z modulov čítanie, počúvanie, písanie a hovorenie (ústna párová skúška).
Vo vybraných skúškových centrách sa skúška ponúka elektronicky a v papierovej forme. Na celom svete sa vykonáva a hodnotí podľa jednotných noriem.
 

Čítanie

Prečítate rozličné texty ako diskusné príspevky vo fóre, novinové a časopisecké články, komentáre a predpisy. Dokážete zachytiť podstatné informácie, dôležité podrobnosti ako aj stanoviská, názory a pravidlá.

Doba trvania: 65 minút

Písanie

Písomne sa vyjadríte a zdôvodníte Váš názor v diskusnom príspevku vo fóre k aktuálnej spoločenskej téme. Okrem toho napíšete formálnu správu súvisiacu s odbornou profesiou.

Doba trvania: 75 minút

Počúvanie

Vypočujete si interview, prednášky, rozhovory a vyjadrenia z bežného života a z rozhlasu. Dokážete zachytiť podstatné tvrdenia a dôležité podrobnosti.

Doba trvania: cca 40 minút

Hovorenie

Prednesiete krátky prejav na vopred zadanú tému a vediete debatu o nej s Vašou diskusnou partnerkou alebo diskusným partnerom. Vymeníte si pritom svoje argumenty.

Doba trvania: 15 minút

Predpoklady

Goethe-Zertifikat B2 skúška z nemčiny pre mládež a dospelých.

Skúšky Goetheho inštitútu sú k dispozícii pre všetkých záujemcov a možno ich zložiť bez ohľadu na dosiahnutý vek a nezávisle od toho, či ste nemeckým štátnym občanom.
  • Pri skúške Goethe-Zertifikat B2 pre mládež sa odporúča vek od 15 rokov.
  • Pri skúške Goethe-Zertifikat B2 pre dospelých sa odporúča vek od 16 rokov.
  • Na zvládnutie skúšky Goethe-Zertifikat B2 sa predpokladajú jazykové znalosti na kompetenčnom stupni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykove znalosti (SERR).
  • Na dosiahnutie tohto stupňa potrebujete – v závislosti od predchádzajúcich znalostí a vytvorených predpokladov na učenie – podľa skúseností absolvovať 600 až 800 45-minútových vyučovacích hodín.