Ďalšie informácie

Späť na Goethe-Zertifikat A2

Časti skúšok: vôbec nie sú ťažké

Skúška Goethe-Zertifikat A2 sa skladá z častí čítanie, počúvanie, písanie a hovorenie.
Skúška sa na celom svete vykonáva a hodnotí jednotne.
 

ČÍTANIE

Čítate texty ako napr. krátke novinové články, mejly, inzeráty a verejné informačné tabule a riešite k nim úlohy.

Doba trvania: 30 minút

PÍSANIE

Píšete správy, ktoré sa bezprostredne vzťahujú k Vášmu osobnému životu.

Doba trvania: 30 minút

POČÚVANIE

Počúvate každodenné rozhovory, hlásenia a diskusie v rozhlase, telefonické správy a verejné oznamy a riešite k nim úlohy.

Doba trvania: 30 minút
 

HOVORENIE

Kladiete otázky a odpovedáte na otázky, ktoré sa týkajú Vašej osoby, rozprávate niečo o svojom vlastnom živote a dohodnete si niečo alebo si niečo naplánujete s Vašim diskusným partnerom alebo Vašou diskusnou partnerkou.

Doba trvania: 15 minút

Predpoklady

Goethe-Zertifikat A2 je skúška z nemčiny pre dospelých.

Skúšky Goetheho inštitútu sú k dispozícii pre všetkých záujemcov a možno ich absolvovať nezávisle od dosiahnutia minimálneho veku a nezávisle od toho, či ste nemeckým štátnym občanom.
  • Na skúšku Goethe-Zertifikat A2 sa odporúča vek nad 16 rokov.
  • Goethe-Zertifikat A2 predpokladá jazykové vedomosti na druhom kompetenčnom stupni (A2) Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti (SERR).
  • Na dosiahnutie tohto stupňa je potrebné – v závislosti od predchádzajúcich znalostí – absolvovať 200 až 350 45-minútových vyučovacích hodín.