Ďalšie vzdelávanie v Nemecku

Fortbildung in Deutschland Foto: Goethe-Institute in Deutschland

Stipendien für Deutschlehrer

Goetheho inštitút Bratislava poskytne v roku 2018 viaceré štipendiá do Nemecka na jedno- a dvojtýždňové semináre na tému krajinoveda (L), metodika a didaktika (MD), ako aj na semináre pre školiteľov (FSE) a kurzy nemčiny pre učiteľov (DLP/DLSE).

Troj- a štvortýždňové semináre ako aj víkendové semináre nebudeme prideľovať.

O štipendium sa môžu uchádzať učitelia nemeckého jazyka

  • ktorí učia na základných, stredných školách a učia dospelých alebo pracujú ako školitelia a učia budúcich učiteľov
  • ktorí v súčasnosti aktívne vykonávajú svoje povolanie
  • v posledných štyroch rokoch nedostali štipendium Spolkovej republiky Nemecko a sú ochotní odovzdať na seminároch nadobudnuté vedomosti kolegom na Slovensku