Rýchly prístup:

Preskočiť priamo na obsah (Alt 1) Preskočiť priamo na hlavnú navigáciu (Alt 2)
DLL 1-16© Goethe-Institut

Pre učiteľov nemčiny - V regióne Stredná a Východná Európa (MOE)
Deutsch lehren lernen

Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Česká republika, Maďarsko

Goetheho inštitút v Strednej a Východnej Európe ponúka od roku 2020 regionálne úspešnú sériu doškoľovacieho a vzdelávacieho programu „Naučiť sa učiť nemčinu“ (DLL). Pedagógovia z vyššie uvedených krajín sa môžu uchádzať o účasť na programe. Tým Vám chceme umožniť väčšiu flexibilitu pri výbere relevantných tém a živý profesionálny kontakt s kolegyňami a kolegami zo susedných krajín.


Ocenenie

Cena za DistancE-Learning v kategórii „Študijný program roka 2020“ Programu DLL bola v kategórii „Študijný program roka 2020“ udelená „Cena DistancE-Learning“.


Čo je DLL?

Inovatívna koncepcia DLL (Naučiť sa učiť nemčinu) bola vyvinutá s ohľadom na každodenné činnosti a výzvy, ktoré sú kladené na učiteľa v triede. Témy, ako je výučba  gramatiky a slovnej zásoby, fonetika, literatúra, sociálne formy sú integrované do koncepcie ďalšieho vzdelávania zameraného na nadobudnutie zručností a praktických skúseností.
Informačná brožúra-kooperácia vo vzdelávaní
Informačná brožúra-kooperácia s vysokými školami


Dobré dôvody na účasť v programe DLL

Prístup

Dozviete sa viac o didaktickom prístupe vo vzdelávaní, o projektoch analýzy praxe (PEPs) a metodicko-didaktických usmerneniach, ktoré poskytuje program DLL. 

Štandardy kvality

Program Naučiť sa učiť nemčinu® vyvinuli poprední vedci. Spoznajte naše základné štandardy kvality. 

© Goethe-Institut; DLL


Obsah

 • 12 vzdelávacích modulov (Nemčina ako cudzí jazyk: DLL 1 - 10; Nemčina ako druhý jazyk: DLL 15 + 16)
 • Materiály k samoštúdiu sú k dispozícii v tlačenej forme a online
 • Videozáznamy autentickej výučby nemčiny ako cudzieho jazyka/nemčiny ako druhého jazykainteraktive
 • Interaktívne spracovanie úloh na e-learningovej platforme Goetheho inštitútu
 • Súčasťou je glosár, návrhy na riešenie úloh a odkazy na ďalšiu odbornú literatúru

 •  
  Na tomto mieste si môžete pozrieť našu ukážkovú kapitolu a ukážkovú hodinu k modulu DLL 1

Na tomto mieste nájdete bližšie informácie o obsahu jednotlivých modulov:


Študovať s DLL


Aj vo Vašej krajine:
 
 • Možnosť vytvorenia DLL kooperácií medzi vysokými školami a Goetheho inštitútom na podporu univerzitného štúdia Nemčiny ako cudzieho jazyka a ďalšieho vzdelávania
 • Na celom svete už vzniklo viac ako 40 kooperácií s vysokými školami
 • Bilaterálne alebo trilaterálne dohody (zahraničná vysoká škola / Goetheho inštitút alebo zahraničná vysoká škola /  Goetheho inštitút / Univerzita Friedricha Schillera Jena)
Kontaktujte nás alebo Váš Goetheho inštitút v mieste bydliska. Radi Vám poradíme.

 


Postup a predpoklady


Kontakt