Naučiť sa učiť nemčinu (DLL®) - Prístup - Goethe-Institut Slovensko

Rýchly prístup:

Preskočiť priamo na obsah (Alt 1) Preskočiť priamo na hlavnú navigáciu (Alt 2)

Naučiť sa učiť nemčinu (DLL®)
Prístup

Prístup © Goethe-Institut/Sonja Tobias
  • Akčný výskum – pozorujete a reflektujete cudzie a vlastné vyučovanie 
  • Projekty analýzy praxe – analýza Vášho vyučovania 
  • Záznamy z vyučovania skutočných hodín nemčiny po celom svete, sú určené pre rôzne cieľové skupiny 
  • Sprostredkovanie návodov na Vašu výučbu

Akčný výskum

S cieľom vyškoliť učiteľov najlepším možným spôsobom, blízkym praxi, využívajú metódy DLL akčný výskum učiteľov. To znamená, že pedagógovia okrem toho, že získavajú odborné didaktické vedomosti, sú popritom neustále nabádaní k tomu, aby pozorovali cudzie a vlastné vyučovanie, spoznávali a odskúšali si nové možnosti a metódy vo vyučovaní. Týmto spôsobom si dopĺňajú teoretické poznatky získané z rôznych výskumov ako aj skúsenosti nadobudnuté reflexnou metódou.
Prof. Dr. Legutke "Doškoľovanie vychádza z analýzy vyučovania!" Didacta 2012

Projekty analýzy praxe

Zúčastnení učitelia analyzujú v rámci každého modulu DLL svoje vlastné vyučovacie hodiny. Takzvané Projekty analýzy praxe (PEP) umožňujú učiteľom pozorovať ich vyučovacie hodiny pomocou kladenia otázok, hodnotenia a uskutočnenia prípadných zmien.
 
Učitelia majú možnosť vymieňať si nápady, rozširovať svoju akcieschopnosť a získavať nové pohľady na rôzne situácie v triede.
 
Filmovú podobu prezentácie PEP môžete získať prostredníctvom dokumentácie vyučovania, ktorú sme nakrútili v Goetheho inštitúte v Sarajeve.

PEP-videá

Záznamy z vyučovania

Významným prvkom DLL sú záznamy z autentického vyučovania nemčiny s rôznymi cieľovými skupinami. Túto dokumentáciu vyučovacích hodín nemožno chápať ako model osvedčených postupov (Best-Practice), ale jej cieľom je reflektovať celkový kontext výučby.
 
Záznamy z vyučovania možno pri spracúvaní jednotlivých tém ľahko vyhľadať. Sú obsiahnuté v tlačených vydaniach modulov DLL na priloženom DVD a súčasne ich možno zobraziť aj pomocou QR kódov na mobilných zariadeniach.

 
Výučba žiakov v Naí Dilí (7. ročník)
 
Výučba dospelých v Goetheho inštitúte Mníchov

 

Pokyny na výučbu

V rámci doškoľovania a ďalšieho vzdelávania DLL sa učitelia oboznamujú s nasledujúcimi pokynmi a metodicko-didaktickými princípmi: