Naučiť sa učiť nemčinu (DLL®) - Štandardy kvality - Goethe-Institut Slovensko

Rýchly prístup:

Preskočiť priamo na obsah (Alt 1) Preskočiť priamo na hlavnú navigáciu (Alt 2)

Naučiť sa učiť nemčinu (DLL®)
Štandardy kvality

Kvalita  © Goethe-Institut Program Naučiť sa učiť nemčinu®  vyvinuli poprední vedci v súlade so súčasnými normami pre programy ďalšieho vzdelávania a doškoľovania. Program DLL je:

Orientácia na zručnosti

DLL sa orientuje na získavanie a budovanie zručností potrebných pre výučbu. Rozvíja Vaše odborné a didaktické vedomosti.

Orientácia na prax

DLL vychádza z Vašej praxe výučby a propagácie jazyka a Vašich individuálnych skúseností spojených s vyučovaním. Poskytuje množstvo príkladov z pedagogickej praxe, napr. rozhovory s učiteľmi, príklady učebných materiálov alebo plánov vyučovacích hodín, ako aj záznamy vyučovacích hodín vo forme videí. Práca s týmito materiálmi Vás má povzbudiť pri plánovaní, testovaní a reflexii vlastných vyučovacích hodín. Projekty analýzy praxe (PEP) Vám umožňujú rozvíjať nové perspektívy Vašej vlastnej výučby.

Multimediálnosť

Máte na výber: každý modul DLL vychádza v tlačenej forme vo vydavateľstve Klett-Verlag, môžete ho však spracúvať aj online na e-learningovej platforme Goetheho inštitútu. Záznamy z výučby a propagácia jazyka vo videách Vám umožňujú hlbšie nahliadnuť do praxe a sú východiskom  pre rozhovory o vyučovaní, príp. propagácii jazyka.

štandardizovaný

Program DLL je štandardizovaný s ohľadom na formát, použité úlohy a scenáre spracovania.

Transparentnosť 

Program DLL je transparentný v zmysle  požiadaviek, kladených na účastníkov a učebných cieľov, formátov, rozsahu, dĺžky trvania a formy ukončenia modulov.

Vedecká podpora

Od začiatku podporuje program DLL tím vedeckých a odborných pracovníkov. Na obsahovú spoluprácu a aj spoluprácu v oblasti poradenstva sa nám podarilo získať expertov z vedeckého poradného orgánu Jazyk z Goetheho inštitútu, ako aj iných vedeckých a odborných pracovníkov.

Aktuálnosť

Program DLL odzrkadľuje súčasný stav vývoja odborov Nemčina ako cudzí jazyk a Nemčina ako druhý jazyk a ich neustálu aktualizáciu.

Otestovaný, vyhodnotený

Program DLL bol otestovaný v Nemecku i v zahraničí. Do programu je zapracovaná spätná väzba od ľudí, ktorí ho testovali. Sprievodný výskum vedecky vyhodnotil didaktický prístup.

Modulárnosť a možnosť akreditácie

Za spracovanie každého modulu sa počítajú 3 kredity ECTS (1 kredit ECTS = 30h).