Ďalšie vzdelávanie na Slovensku

Ďalšie vzdelávanie na Slovensku © Miro Nôta

NAUČIŤ SA UČIŤ NEMČINU

Potreba ďalšieho vzdelávania učiteľov je v celosvetovom merítku stále heterogénnejšia. Didaktické znalosti a jazykové predpoklady vyučujúcich sú rôzne, rovnako ako miesta výučby a skupiny študentov. Rámcové podmienky kvalifikácie učiteľov sú taktiež dosť odlišné. K cieľovej skupine osôb, pre ktoré je určená kvalifikácia Goetheho inštitútu, sa najnovšie pripájajú učitelia na partnerských školách v rámci iniciatívy „Školy – partneri budúcnosti“.

Goetheho inštitút zohľadňuje tento vývoj, a preto po obsahovej a vedeckej stránke modifikuje svoj doterajší program diaľkového vzdelávania Výučba nemčiny v teórii a praxi, ktorý vznikol v spolupráci s Univerzitou Kassel a Nemeckým inštitútom dištančného vzdelávania DIFF. Jeho nová podoba bola vypracovaná skupinou zloženou zo spolupracovníkov oddelení Goetheho inštitútu Didaktika ďalšieho vzdelávania (Karin Ende, Dr. Imke Mohr) a členov Jazykovej rady Goetheho inštitútu (Prof. Dr. Hans Barkowski, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Prof. Dr. Rüdiger Grotjahn, Ruhr-Universität Bochum, Prof. Dr. Britta Hufeisen, Technische Universität Darmstadt a Prof. Dr. Michael Legutke, Justus-Liebig-Universität Gießen).

Nový cyklus ďalšieho vzdelávania Naučiť sa učiť nemčinu (DLL) sa vyznačuje inovačným didaktickým prístupom k ďalšiemu vzdelávaniu. Zohľadňuje aktuálny stav predmetu nemčina ako cudzí jazyk, nový vývoj v didaktike predmetu, resp. didaktike ďalšieho vzdelávania, aktuálne európske vzdelavacie štandardy a celosvetovo pozmenené požiadavky na kvalifikáciu vyučujúcich.
 
Program DLL je určený vyučujúcim na základných a stredných školách vo vzdelávaní dospelých, s ukončeným vysokoškolským vzdelaním a (aspoň minimálnymi) skúsenosťami s výučbou.  
Učitelia môžu rozšíriť svoje vedomosti o výučbe a učení sa jazykov nadobudnuté pri vysokoškolskom štúdiu a zlepšiť svoje vyučovacie kompetencie.
DLL je kombinované dalšie vzdelávanie, ktoré prebieha buď úplne individuálne pomocou učebných materiálov, alebo kooperatívne na platforme Moodle. V prípade druhého modelu je povinnosťou prihlásiť sa na kurz na niektorom z Goetheho inštitútov či na vysokej škole s príslušnou ponukou. Prezenčné fázy sa striedajú so samoštúdiom a vedú k projektom, v ktorých je výučba analyzovaná na základe individuálnych otázok. 
DLL prináša úlohy vedúce k systematickému skúmaniu a reflexiu výučby prostredníctvom záznamov výučby nemčiny z troch kontinentov. Tieto videá sú východiskom pre pochopenie výučby a prispievajú kritickým skúmaním pedagogických koncepcií a koncepcií didaktiky odborného predmetu k rozvoju vlastnej prefesionalizácie.  
DLL umožňuje účastníkom každého modulu systematicky pozorovať a reflektovať výučbu iných učiteľov i tú vlastnú. Projekty zamerané na analýzu praxe, vychádzajúce z učebnej dokumentácie, tvoria východisko pre pochopenie výučby a prehĺbenie vlastnej prefesionalizácie kritickým skúmaním pedagogických koncepcií a koncepcií didaktiky odborného predmetu. 
DLL pozostáva zo štandardizovaných programov a ponúka možnosť vytvárať nové zoskupenia modulov, programy či jednotlivé aktivity šité presne na mieru cieľovej skupine. Plánujú sa štandardizované programy BASIS, NADSTAVBA a ŠPECIÁL.

Program BASIS zahŕňa šesť modulov:
  • Modul 1: Kompetencie učiteľa a prispôsobenie výučby
  • Modul 2: Učenie sa cudzích jazykov
  • Modul 3: Nemčina ako cudzí jazyk
  • Modul 4: Úlohy, cvičenia a interakcie
  • Modul 5: Učebné materiály a médiá
  • Modul 6: Osnovy a plánovanie vyučovania
"Seminár DLL bol pre mňa veľmi inšpiratívny. Dostala som veľa nových podnetov, ktoré by som určite chcela vyskúšať na vyučovaní. Nebola to žiadna nudná teória, ako som sa najrpv obávala.“

„Tento seminár by som určite odporúčala aj ostatným učiteľom. Mám pocit, že je to neuveriteľné, ako veľa sme sa počas tohto semináru naučili. "

“Rozhodne sa chcem zúčastniť aj ďalších seminárov DLL. Mojou najväčšou motiváciou bolo, keď som videla, že sa v mojom vyučovaní niečo zmenilo- žiaci dostali viac povinností a ja sa im snažím byť oporou a nie vševedom. Vďaka tomu sú žiaci viac zúčastnení na procese učenia.“


 
Cieľová skupina: Učitelky a učitelia 2. stupňa, gymnázií a stredných škôl

Ako dosiahnuť, aby Vaši žiaci pracovali koncentrovane a pozorne a cítili sa pritom dobre? Prečo je prospešné do hodín nemeckého jazyka zaradiť projektové vyučovanie? Ako podporiť žiakov, aby dokázali využiť ich znalosť médií počas učenia sa jazyka? Ak sa chcete spolu s Vašimi kolegyňami a kolegami podeliť nielen o tieto témy, srdečne Vás pozývame na naše semináre! Spoznáte a vyskúšate tu nielen účinné metódy, naučíte sa tiež využívať digitálne média, vytvárať materiály na Vaše vyučovanie a dostanete množstvo zaujímavých podnetov.


 To všetko a ešte viac Vám u nás v Goethe inštúte ponúkame v rámci nového modulu Deutsch Lehren Lernen (DLL) 10. Pútavé striedanie online a prezenčných fáz bude ukončené naplánovaním a uskutočnením prakticky orientovaneého projektu, na ktorý sa pripravíte spoločne s Vašimi kolegyňami a kolegami.  

Pracovné fázy 8.2. - 10.5.2019:
 
1. Onlinefáza  
Prezenčná fáza 1 piatok 15. februára 2019
2. Onlinefáza  
Prezenčná fáza 2 sobota 13. apríla 2019
3. Onlinefáza  
Prezenčná fáza 3 piatok 3. mája 2019
4. Onlinefáza  
 
Prezenčné fázy sa konajú v Goethe inštitúte v Bratislave
 
Cena za kurz je jednorázovo 20 € a zahŕňa nasledovné náklady: knihu, kurzový materiál; cestovné náklady vo výške vlakového spojenia 2. triedy, pobyt a občerstvenie v Bratislave počas všetkých prezenčných fáz sú hradené Goethe inštitútom.

Počet účastníkov je obmedzený.
 
Prihlášky zasielajte mailom na Simona Jonnerová: simona.jonnerova@goethe.de


Ukončenie prihlasovania je 4. februára 2019.
 
Tešíme sa na Vašu účasť!
 
 
Kontakt a informácie k DLL:

Alexandra Hučeková, tútorka, koordinátorka projektu
Monika Rybáriková, tútorka, koordinátorka projektu
Karin Rózsová Wolfová, tútorka, koordinátorka projektu

 
 

 
 

Ďalšie vzdelávanie

Prehľad ponúk ďalšieho vzdelávania v roku 2019

Bližšie informácie o ďalšom vzdelávaní získate, keď sa prihlásite k odberu nášho bezplatného newsletteru Forum Deutsch.

Prihlášky zasielajte na:
Miroslava.Blaskova@goethe.de

 
Číslo téma dátum Referent cieĽová skupina prihlásenie
1. Patrón predčítavania
CLIL/MINT/robotika
15.03.2019 Prof. Niebuhr-Siebert prvý stupeň + SEK I 15.02.-04.03.2019
2.  „Výkladná skriňa CLIL“
CLIL/MINT konferencia *
25.03.-26.03.2019
 
prvý stupeň, SEK I, SEK II *na pozvanie
3. Ako sa učia deti a mládež 09.05.-10.05.2019 Karin Ransberger  SEK I 28.03.-15.04.2019
4. Workshop: Reč a tanec 04.06.2019 Helena Dawin a Beatrice Cordier
 
SEK I, SEK II 02.05.-20.05.2019
Prehľad ponúk ďalšieho vzdelávania v roku 2019

Bližšie informácie o ďalšom vzdelávaní získate, keď sa prihlásite k odberu nášho bezplatného newsletteru Forum Deutsch.

Prihlášky zasielajte na:
Miroslava.Blaskova@goethe.de
Číslo Téma Dátum miesto
1. Konferencia o viacjazyčnosti 6.05.-7.05.2019 ŠPÚ
GI Slovensko sa zúčastňuje ako spoluorganizátor + DB Pressburg
2. Jesenná akadémia (Poľsko) jeseň 2019
25.-27.10.2019
bude aktualizované