Nemčina pre deti

Moduly nemčiny

Moduly nemčiny

Moduly vyvinuli Dr. Edit Morvai a Bernadett Veress v roku 2013 a testovali sa v detských kurzoch Goetheho inštitútu v Budapešti pod vedením Katalin Komjáti a Judit Kövesi a v škole pod vedením Judit Szelényi. Obrázky vyhotovila Zsuzsa Somogyi.

Chaotická, drzá a pomáhajúca pri učení nemčiny: Ponožka. Foto: Anna Bobryk

Nemecky s Ponožkou

Hovoriť plynule po nemecky s Ponožkou: V krátkych videách sa chaotická Ponožka pokúša priblížiť deťom nemčinu, tým že veselo tára dve na tri. Takto deti strácajú zábrany a učenie jazyka nastáva mimovoľne hravou formou.