Slovensko Chceme vedieť nemecky

Chceme vedieť nemecky
© Goethe-Institut

Projekt „Chceme vedieť nemecky!“ reaguje na novú situáciu, keď sa druhý cudzí jazyk na základných školách od septembra 2015 odsúva medzi voliteľné predmety.

Sme presvedčení, že napriek automatickej požiadavke ovládania anglického jazyka potreba znalosti ďalšieho cudzieho jazyka stále rastie. Preto prichádzame s iniciatívou, ktorá má pomôcť školám, rodičom, ale predovšetkým deťom. Projekt „Chceme vedieť nemecky!“ sa šíri vďaka angažovaným učiteľom nemčiny, ktorí si uvedomujú dôležitosť tohto jazyka v našom regióne a chcú o nej informovať aj žiakov a ich rodičov. V rámci projektu boli vytvorené informačné a reklamné materiály, ktoré sú v školách na požiadanie/voľne k dispozícii: aplikácia, leták, plagát, peepboard, nálepky, ceruzky, odznaky atď.

Súčasťou projektu sú tzv. jazykové animácie, ktoré ponúkame školám bezplatne. Slúžia ako podpora pre učiteľov nemčiny na motiváciu žiakov v triedach, v ktorých sa ešte nemčina neučí.

Staňte sa aj Vy alebo Vaša škola súčasťou kampane „Chceme vedieť nemecky!“. Na Vaše otázky Vám radi odpovieme na adrese bildungskooperation@bratislava.goethe.org. Ďalšie informácie nájdete na webstránke projektu www.chcemevedietnemecky.sk