Príďte do Goetheho inštitútu!

Schulbesuch © Goethe-Institut

Goetheho inštitút pozýva na návštevu skupiny žiakov a študentov s učiteľmi, ktorí majú záujem o rôzne programy. Podľa záujmu je možnosť:

  • hrať hru Escape Room Netzagenten
  • zúčastniť sa prehliadky knižnice
  • hravou formou získať informácie o krajinovede

Na podujatiach sa môžete zúčastniť len po predchádzajúcom prihlásení sa a po písomnej pozvánke od Goetheho inštitútu.

 

Prihlasovací formulár na návštevu inštitútu

Ďakujeme Vám za záujem o Goetheho inštitút! Radi Vás a Vašich žiakov privítame v pracovných dňoch medzi 9:00 až 13:00 na návštevu v trvaní 1 hodiny.

Prihláste sa prosím online niekoľko týždňov pred plánovanou návštevou prostredníctvom formuláru. Skonaktujeme sa s Vami čo najskôr telefonicky alebo Vám napíšeme email.
 
Prosím, aby ste podľa možnosti dodržali  dohodnutý termín návštevy. Pripravte sa na návštevu – pozrite si webovú stránku Goetheho inštitútu Bratislava spolu so žiakmi a pripravte si otázky. 

Termíny
Uveďte prosím 3 alternatívne termíny (deň, mesiac, rok, hodina)

* požadované
When you send us the information contained in the contact form by clicking on the button below, you declare your consent for us to use your personal data for purposes of answering your enquiry and/or contacting you. You can revoke your consent by sending an e-mail message to Anastazia.Soltysova@goethe.de. If you revoke your consent, your data will be erased immediately. Otherwise, your data will be erased after we have processed your enquiry or if the purpose of storing it no longer exists.

Privacy Policy