Príďte do Goetheho inštitútu!

Schulbesuch © Goethe-Institut

Goetheho inštitút pozýva na návštevu skupiny žiakov a študentov s učiteľmi, ktorí majú záujem o rôzne programy. Podľa záujmu je možnosť:

  • Zoznámiť sa s prácou oddelenia kooperácie vo vzdelávaní v rozhovore s pracovníkmi
  • Zúčastniť sa prehliadky knižnice
  • Hravou formou získať informácie o krajinovede
Na podujatiach sa môžete zúčastniť len po predchádzajúcom prihlásení sa a po písomnej pozvánke od Goetheho inštitútu.

 

Prihlasovací formulár na návštevu inštitútu

Ďakujeme Vám za záujem o Goetheho inštitút! Radi Vás a Vašich žiakov privítame v pracovných dňoch medzi 9:00 až 13:00 na návštevu v trvaní 1 hodiny.

Prihláste sa prosím online niekoľko týždňov pred plánovanou návštevou prostredníctvom formuláru. Skonaktujeme sa s Vami čo najskôr telefonicky alebo Vám napíšeme email.
 
Prosím, aby ste podľa možnosti dodržali  dohodnutý termín návštevy. Pripravte sa na návštevu – pozrite si webovú stránku Goetheho inštitútu Bratislava spolu so žiakmi a pripravte si otázky. 

Termíny
Uveďte prosím 3 alternatívne termíny (deň, mesiac, rok, hodina)

* požadované