Príďte do Goetheho inštitútu!

Schulbesuch © Goethe-Institut

Dôležité

Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu sme sa rozhodli pozastaviť návštevy škôl v Goetheho inštitúte.
Akonáhle to situácia dovolí, radi Vás v inštitúte opäť privítame.
 

Goetheho inštitút pozýva na návštevu skupiny žiakov a študentov s učiteľmi, ktorí majú záujem o rôzne programy. Podľa záujmu je možnosť:

  • zúčastniť sa prehliadky knižnice
  • hravou formou získať informácie o krajinovede

Na podujatiach sa môžete zúčastniť len po predchádzajúcom prihlásení sa a po písomnej pozvánke od Goetheho inštitútu.