Poznáme víťazku národného finále 2016

Finalisti JDI 2016 Foto: Goethe Institut

Štyri najlepšie debatérky zo Slovenska predviedli napínavú debatu v celoslovenskom kole debatnej súťaže v nemčine, ktorá sa konala v Bratislave. Na otázku „Má Slovensko súhlasiť s ročnou kvótou na prijatie utečencov, pokiaľ EU prevezme náklady?“ mali čas 24 minút, aby presvedčili zo svojej pozície porotu o ich majstrovstve. Ema Bohumelová z Gymnázia Bilíkova v Bratislave urobila dojem rétorickými schopnosťami, dobrým počúvaním a presvedčivými argumentami za prijatie kvót a stala sa prvou víťazkou finále Jugend debattiert international na Slovensku. 

Spolu s druhou v poradí Kristínou Doubkovou z Gymnázia Biíikova v Bratislave bude zastupovať Slovensko na Medzinárodnom finálovom týždni od 19. do 23. septembra 2016 v Prahe. Tam sa stretnú s víťazmi z Estónska, Lotyšska, Litvy, Poľska, Ruska, Slovinska, Českej republiky, Ukrajiny a Maďarska a dostanú šancu stať sa medzinárodnými víťazmi.
 
Publikum v sále V-Klubu v Bratislave napäto počúvalo debatu a odmenilo výsledok veľkým potleskom. Medzi divákmi bola aj Adela Banášová, patrónka súťaže na Slovensku. V príhovore chválila projekt týmito slovami: “Niekedy mám taký pocit, že v spoločnosti stoja proti sebe iba dva znepriatelené tábory, ktoré bojujú za svoju pravdu. Považujem preto za dôležité, že mladí ľudia sa učia debatovať a navzájom sa počúvať. Bez vzájomného počúvania sa nedá ani debatovať.“
 
Jugend debattiert international od roku 2005 medzičasom koná v desiatich krajinách strednej a východnej Európy na gymnáziách a stredných školách. Projekt chce mladých ľudí motivovať k tomu, aby sa venovali spoločensko politickým otázkam. Pri debatovaní v nemčine môžu účastníci využiť svoje vedomosti v cudzom jazyku a zlepšovať ich.
Jugend debattiert international sa na Slovensku koná v tomto roku po prvýkrát. V roku 2016 sa na projekte zúčastnilo 170 žiakov na 8 školách.
 
„Jugend debattiert international – súťaž v krajinách strednej a východnej Európy je projektom Goetheho inštitútu, Nadácie „Spomienka, zodpovednosť a budúcnosť“ (EVZ), Všeobecno prospešnej nadácie Hertie a Centrály pre zahraničné školstvo.

I. celoslovenské finále
Jugend debattiert international

1. miesto: Ema Bohumelová, Gymnázium Bilíkova Bratislava
2. miesto: Kristína Doubková, Gymnázium Bilíkova Bratislava
3. miesto: Simona Absolonová, Gymnázium Šrobárova Košice
4. miesto: Sára Kozáková, Evanjelické kolegiálne gymnázium Prešov