Khoi Nguyen aus Prag wird Landessieger von Jugend debattiert international in Tschechien

X. Mezinarodni finale Foto: Tomas Zelezny

Praha, 16.06.2016

Štyria najlepší diskutujúci z Českej republiky viedli napínavú debatu v celoštátnom finále súťaže. v rétorike. Mali na to 24 minút, aby v diskusii na tému: „Má Česká republika súhlasiť s ročnou kvótou pre prijímanie utečencov, ak EU prevezme s tým spojené náklady?“, presvedčili svojich kolegov, porotu a divákov o svojom stanovisku k tejto téme. Khoi Nguyen z Nemeckej školy v Prahe zaujal porotu rečníckou šikovnosťou, schopnosťou načúvať názorom ostatných a presvedčivými argumentami v prospech zavedenia kvót pre utečencov a stal sa tak 12. celoštátnym víťazom Medzinárodnej debatnej súťaže mladých.
 
Spoločne s Kristýnou Přikrylovou z Gymnázia M. Lercha v Brne, ktorá obsadila druhé miesto, bude reprezentovať Českú republiku na X. Medzinárodnom finálovom týždni od 19. do 23. septembra v Prahe. Českí finalisti sa tam stretnú v súboji o medzinárodný titul s víťazmi z ďalších zúčastnených krajín – Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska, Slovenska, Slovinska, Ruska a Ukrajiny. 

Hostia celoštátneho finále, ktoré sa konalo v sále Českého múzea hudby, veľmi pozorne sledovali diskusiu o kvótach a ocenili ju mohutným potleskom. Medzi poslucháčmi boli čestní hostia ako nemecký veľvyslanec v Českej republike Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven alebo námestník ministerky školstva Jaroslav Fidrmuc. Fidrmus vo svojom prejave ocenil projekt nasledovnými slovami: „Som pevne presvedčený o tom, že projekt prispel k rozvoju osobnosti mladých ľudí, ich samostatnosti a k budovaniu sebavedomia a aj do budúcnosti bude pre nich veľmi prospešný.“

Medzinárodné debaty mladých ľudí sa organizujú na stredných školách v desiatich krajinách strednej a východnej Európy od roku 2006. Projekt ponúka ich účastníkom podnety ku kritickej reflexii spoločensky a politicky významných tém a tým pádom podporuje ich vzdelávanie v oblasti občianskej spoločnosti. Diskusie v nemčine napomáhajú študentom zlepšiť si svoje jazykové kompetencie a aktívne ich využiť pri vyučovaní. V Českej republike sa súťaž koná už po dvanásty raz. V tomto roku sa do projektu zapojilo 470 študentov na 29 stredných školách z celej republiky.

Za projektom „Medzinárodné debaty mladých / Jugend debattiert international“ stojí Goetheho inštitút, Nadácia „Pripomenutie, zodpovednosť, budúcnosť“, Verejnoprospešná nadácia Hertie a Nemecká centrála pre zahraničné školstvo. V Českej republike projekt podporuje Česko-nemecký fond budúcnosti.